Publicerad 10 september 2018 kl. 22:00

Oförsvarlig användning av stadens skattepengar

Kommentarer (2 st)

Det har knappast kunnat undgå någon mariehamnare att trottoarplattorna på Ålandsvägens ombyggnad, etapp 1, byttes från föreskriva plattor med en tjocklek om 70 mm till plattor vars tjocklek är 60 mm.

Följer med intresse den eventuella utbygganden av Kyrkby högstadieskola och blev lite att fundera på om det faktiskt ses på detta för elevernas bästa. Nu lyfter Harry Jansson i en insändare om en utbyggnad för elevernas bästa.

Replik till Camilla Gunell. I minister Camilla Gunells artkel om att lokal vind ska driva trafiken, uppmanar hon mig att vara saklig och sanningsenlig och inte söka konflikt.

Dagavdelningen är ett viktigt alternativ då patienten inte behöver vara inlagd (även inlagda patienter har fått delta i viss verksamhet på dagavdelningen) men man behöver extra stöd av sjukvården.

Häromdagen kom svaret från ÅHS på den skrivelse ”gällande primärvårdspsykolog 7-17 år”som vi är många som väntat på.Svaret dröjde länge ochlovade inte mer än att man för en dialog med landskapsregeringens social- och miljöavdelning kring ett utvid

Medborgarinitiativet om att slopa arvs- och gåvoskatten har landat på riksdagens bord. Initiativet är mycket viktigt. Finland borde gå den väg som Sverige och Norge redan gått. Sverige avskaffade skatten år 2004 av Göran Perssons regering.

Inte förvånande finns det motsatta åsikter kring lösningen gällande Ålands finansiering efter vårdreform på fastlandet tas i bruk.

För drygt en vecka sedan varnade vi inom Ålands framtid i ett debattinlägg för riskerna att ingå en ekonomisk uppgörelse med Finland och samtidigt lägga den övriga revisionen av självstyrelselagen på is.

Stadsfullmäktige har tidigare beslutat att Mariehamns Elnät och Mariehamns Energi bildar ett gemensamt bolag med en gemensam styrelse.

Rönnbergstorg har sedan 2006 varit ett utredningsområde för bostäder och serviceinrättningar.

Representanter för Eckerö kommun har åter ifrågasatt de demokratiska spelreglerna när det gäller den aktuella frågan om en tillbyggnad av KHS, det vill säga den högstadieskola Södra Ålands Högstadiesdistrikt (SÅHD) och dess fem medlemskommuner upp

Noterade i media att trafikministern framför att det är juridiskt omöjligt att bredda upphandlingen av kortrutt.

Märkligt att inte Ålandskompostens anförande beaktas som nyhetsvärde!

Barn i bild

Fler insändare