Publicerad 15 mars 2019 kl. 22:03

Alla kan bli vinnare på stödet till vindkraften

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Kommentarer (5 st)

Undrar om Fredrik Rosenqvist

Undrar om Fredrik Rosenqvist läst tidningarna överhuvudtaget på sistone. För inte så länge sedan klagade Ålands industrier på alltför höga elpriser och vattenavgifter. I det perspektivet anser FR följande: om vi har tur leder stödet till att vindkraftverken byggs, utan att landskapet eller skattebetalarna behöver stå för en enda cent. Detta betyder att elpriserna är tvungna att stiga till en betydligt högre nivå än vad vi har idag med förödande konsekvenser. Med kännedom om att Olkiluoto 3 snart laddas och kommer igång är nog risken stor att det är skattebetalarna som står för fiolerna igen en gång.

Det jobbiga i detta är att om

Det jobbiga i detta är att om Olkiluoto 3 någonsin skall bli lönsam måste elpriserna minst fördubblas emot idag. Något måste betala världens näst dyraste byggnad nämligen. Idag är det redan skattebetalarna som betalar stora delar av detta vansinnesprojekt som är minst 10 år försenat.

Instämmer, Energinörden. Inte

Instämmer, Energinörden. Inte för att Gräsrot faller helt och hållet till föga inför den så kallade vetenskapen, och dess tillbedjare, angående allas vår miljö, nej. Men, om vi lite ser oss om vad som verkligen händer i det perspektivet runt om oss här i världen – då framstår nog för var och en att Olkiluoto 3 är inte bara en omåttlig dyr extravagans – utan också annonseras globalt som ett dagens energifornminne.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Barn i bild

Fler ledare