Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

En höjning på tveksamma grunder

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Kommentarer (6 st)

Vad är det som säger att en

Vad är det som säger att en företagsledare blir en bra politiker? Eller att någon annan med hög utbildning och kompetens besitter förmågan att på ett rättvist sätt fördela skattemedel? Kanske en städare eller byggnadsarbetare har större förståelse för hur ekonomin skall skötas, än den som är van att handskas med stora belopp i affärssammanhang. Kanske empati och moral inte alltid hänger samman med hög utbildning och kvalificerade jobb. Med tanke på nuvarande lagtingsledamöters "arbetsinsats" är nog redan nuvarande arvoden för höga.

Låt gå för att lönerna höjs.

Låt gå för att lönerna höjs. Men då fodras kvalitet i regeringen .Och det saknas idag. -Lantrådet , precis som skomakaren , bör bli vid sin läst -! Ålands regering ärh enbart ett dåligt skämt , och Sjögren bör faktiskt bytas ut som ordförande för liberalerna , hon har fått sina röster av sjukvårdspersonalen som i sin vildaste fantasi trodde att hon skulle gynna dom.Men tji fick dom !

Ännu en ledartext värd namnet

Ännu en ledartext värd namnet. Tack, Henrik Herlin! En Lagtingets alldeles egna ”arvodeskommission” – hur i hela friden ska den kunna uppfattas vara en oberoende kommission? Dess oberoende gentemot väljarna framkommer däremot, precis som Du skriver, dess oberoende framkommer utomordentligt tydligt därvidlag. Det vill säga, just den ”kommissionen” i sig – inte med ett ord klargörs på vilket sätt väljarna har någon som helst nytta av den. Men en ”sann” glädje däremot – vilken som helst ideologisk ”sopprot” kan alltså fortfarande tillåtas ”förgylla” kandidatlistorna!

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Barn i bild

Fler ledare