Publicerad 27 maj 2019 kl. 22:06

Polarisering kan aldrig vara bra på lång sikt

EU-samarbetet är en i grunden god och framgångsrik idé. Länder som i århundraden krigat i olika konstellationer ägnar sig nu i stället åt handel och fredligt utbyte. Rörligheten inom unionen är förhållandevis smidig för såväl varor och tjänster. Allt detta vet de allra flesta väljare. Därför kan man bli förbluffad av det faktum av bara hälften av EU:s väljare bryr sig om att rösta i EU-val .

Kommentarer (5 st)

På tal om polarisering.

På tal om polarisering. Varför nämns inte med ett ord hur S försökte att splittra de åländska väljarna och att detta totalt misslyckades? Att ålänningarna sade nej till socialism och mer finskt inflytande på Åland. Var Gunells röstetal så generande lågt att Ålandstidnings ledarskribenter inte ens kan nämna resultatet? Var ålänningarnas mobilisering för företagsamhet och frihet, alltså allt som socialismen motsätter sig, en signal för hur höstens val kommer att arta sig. Jag tror det börjar framgå för gemene ålänning att om borgerligheten håller ihop så behöver man inte ge S något som helst politiskt inflytande. Oerhört viktigt att M, C och L klart svarar på frågan innan valet: kan ni efter valet tänka er att sitta i en regering där socialisterna ingår? Ja eller nej.

MP i Sverige är ett

MP i Sverige är ett socialistiskt parti i första hand ! Därav deras dåliga resultat. Här på Åland bör vi , precis som Findus skriver, kräva att alla partier bör klargöra om dom efter valet kan tänka sig att sig att sitta i en regering med ett parti som gjort väldigt mycket för att svika allt som Åland står för , dvs socialdemokratin . Att försöka splittra Åland med att ställa upp för ett finskt parti är skamligt mot allt svenskt i Finland och på Åland.Isolera förfinskningspartiet sossarna är nog enda sättet att behålla Åland svenskt !

Ödesval förekommer bara då

Ödesval förekommer bara då socialisterna inte har någon sakfråga att driva och konstlat styr debatten till att handla om värderingar. Vi kan förvänta oss att alla framtida val kommer att vara sk ödesval där socialismens ideologi med alla medel skall försvaras, vilket innebär en total brunmålning av alla politiska motståndare.

”Vi fortsätter att driva vår

”Vi fortsätter att driva vår politik för jämställdhet och kvinnofrågor och mot högerpopulism”.....vad detta innebär i praktiken står skrivet i stjärnorna och egentligen är det bara ord. Som när Tony W säger att han står upp för frihet och solidaritet samtidigt som han prisar den grymmaste nu levande diktatorn. Socialismens dubbelmoral når dagligen nya lågvattenmärken.

Tack B M-E, för att Du i

Tack B M-E, för att Du i största allmänhet så utomordentligt väl uppfyller Din uppgift som en Ålandstidningens ledarskribent! Den här gången specificerat för Ditt klargörande av vad begreppet populism egentligen innebär och betyder. Steget därifrån och till att några av ”våra” mest rödbrusiga navelskådare i form av folkvalda makthavare ska fatta nyttan av denna Din upplysning ... ja, det torde nog dessvärre vara för mycket begärt, det.

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Barn i bild

Fler ledare