Publicerad 9 juni 2019 kl. 22:06

Konflikten mellan stadens tjänstemän och den politiska viljan måste lösas

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

Kommentarer (4 st)

Då inte viljan till

Då inte viljan till samförstånd finns, kan heller inga konflikter lösas. Därför kommer problemen i Mariehamn att fortsätta tills nuvarande tjänstemän går i pension. Politiker bör tänka på detta när de anställer personal: Att söka personer som de kan samarbeta med.

Tycker politikerna har rätt i

Tycker politikerna har rätt i frågan. Inte är det tjänstemännen som bestämmer trots att vissa försöker ta sig den rätten. Men vilka har då anställt tex stadsdirektören som försökte ställa upp som politiker i ett val i Finland. Och en polismästare som sökt otaliga tjänster , allt för att komma härifrån . Tag åländska sökande till tjänsterna som känner Åland och dess behov ! Åland är speciellt eftersom det är ett litet samhälle med egna lagar och dessutom en ö.Man måste känna till hur ett sådant samhälle fungerar, man kan inte tillämpa samma sätt som i en storstad tex.Dom som använder sig av rekryteringsfirmor som går efter enbart teoretiska kunskaper, även dom skall klandras för den uppkomna situationen !

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Barn i bild

Fler ledare