Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Det är nio år sedan som kyrkoherden i Lemland Lumparlands församling i sin julhälsning skrev hur beklagligt det var att det fanns personer i församlingen som var emot beslutet att fyrens marina fick arrendera/köpa från församlingen ett cirka nio h

Jag vill få svar på min fråga, angående indragningen

Många stora politiska frågor och problem ligger på våra bord.

Oklarhet angående Sunds folkomröstning om kommunindelningen.

Bästa Viveka Eriksson och landskapsregeringen. Viveka! Du sade i radiodebatt i måndags att kommunsammanslagning behövs för att närma skärgården närmare fasta Åland. Vi är redan nära och hör till Åland.

Den som sitter i någons knä har det skönt. Hon är trygg, hon har det varmt och gott och bra på alla sätt. Det är därför som det var så skamlöst att påstå att Nina Fellman satt i sannfinländarnas knä.

Mitt korta svar till MSM blir att helt enkelt citera stadsdirektören ur söndagens Ålandstidningen. Citat ett. ”Byggnadsnämnden kan inte göra sig till domare och granska lagligheten i stadsstyrelsens beslut”.

Poliserna Dan Sjövall och Kristian Eriksson fortsätter skriva insändare med vad de kallar faktabaserade åsikter i ett ämne de inte är speciellt insatta i och de verkar inte ha hängt med i pensionssystemets utveckling på många år.

I en ledare nyligen (den 27 december) behandlade Fredrik Rosenqvist Högskolan på Åland.

Med anledning av socialdemokraternas fullmäktigegruppordförande Igge Holmbergs insändare i fredagens tidning vill Moderat samling för Mariehamn framföra några synpunkter.

Som utomstående blir man minst sagt fundersam när man hör och läser om Tallgården i Sund. När politiska företrädare för Sund uttalar sig blir man nästan mörkrädd ibland.

Med anledning av oppositionens misstroendeyrkande den 10.01 2018 mot sittande lantrådet Katrin Sjögren, vill vi liberaler vara tydliga med att vi har ett hundraprocentigt förtroende för både lantrådet och den sittande regeringen.

Pensionshandläggare Monica Clemes skriver i en insändare, som tjänsteman vid finansavdelningen vid Ålands landskapsregering, att hon inte vet vilken förmån som vi talar om när vi lyfter fram polisernas pensionsförmån.

Mina damer och herrar, och övriga läsare. Metoo-debatten började i filmindustrins USA, men spred sig över världen till många branscher. Tystnadens kultur har funnits överallt.

Barn i bild

Fler insändare