Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Kollektivtrafik har många kringeffekter

Lagtingsledamot Mikael Lindholm vill ha en lösning för mottagning av animaliska produkter och riktar frågan (via Ålands radio och tv) till miljöminister Camilla Gunell.

Äldreomsorgen och speciellt Trobergshemmet har varit i mediastormens öga på ett inte enbart positivt sätt. Moderaterna i Mariehamn är väl medvetna om frågeställningarna men har valt att hålla en låg profil utåt då de ansvariga behöver arbetsro.

Tyvärr är det många missförstånd hos de skribenter som i Ålandstidningen15/9 kritiserar mina insändare. Det kan nog vara så att jag varit otydlig men ibland verkar det som om de med vilja tolkar fel.

Mariehamns stad fortsätter med sin utpressningsliknande metoder att försöka locka (lura) fler fastighetsägare att gå i k-märkningsfällan. Stan erbjuder förhöjd byggnadsrätt förutsatt att fastighetsägarna går med på en k-märkning.

Torsdagen den 13.9 hölls en paneldebatt om turismen på Hotell Arkipelag, välarrangerat av Obunden Samling.

Årets torra sommar har visat att trots att Åland är ett ölandskap, så är också vattenbristen här ett faktum för odlarna under torra somrar.

Kan det finnas ett samband med bristfällig vattenrening vid Mariebad, senaste tidens skriverier kring äldreomsorgen och svårigheterna att besätta tjänsterna som skolpsykologer i Mariehamn?

Med anledning av insändarna från den anonyme ”orolige föräldern” som målat upp begreppen ”mångkultur” och ”mångkulturellt samhälle”, så vill jag först varmt stöda rektor Andreas Wiklund och debattören Anders Gustafssons kloka svar.

Svar till ”Orolig förälder”. Jag tänkte börja med att besvara två av dina påståenden till att börja med. (Hade inte tänkt lägga mig i, men till sist blev det helt enkelt för mycket.)

Vi reagerade med förvåning över en ny rapport om barnskyddet, enligt vilken fem kommuner inte har klarat av att fatta beslut inom de lagstadgade tidsfristerna för anmälan. I rapporten efterlyses åtgärder för ett rättssäkert förfarande

Lagtinget har antagit två lagar om bildande av kommunernas socialtjänst.

Tack Anders Gustafsson för din redogörelse av Ungerns historia! Jag hade ju två frågor i min första insändare (ÅT 11/9):

1. Har Ytternäs skola tagit positiv ställning för mångkultur?

Om jämt två månader är det val på Åland. Kanske blir det inte riktigt lika spännande som i valet i väster, som ”förföljer” oss dag och natt i svensk tv och svenska tidningar – men valet den 18 november är faktiskt ett

viktigt val.

Barn i bild

Fler insändare