Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Jag tror nog ingen är besviken på att staden och landskapet planerar att satsa tre miljoner på bättre faciliteter för friidrotten och fotbollen i staden

Finlands delegater i Nordiska rådet (NR) går påhejad av upphetsad finsk media till storms över att rådets åländska president Britt Lundberg (C) vid presidiets senaste möte röstade emot förslaget att göra finska till officiellt språk inom det nordi

Jag tror nog ingen är besviken på att staden och landskapet planerar att satsa tre miljoner på bättre faciliteter för friidrotten och fotbollen i staden

Harry Jansson (C) påstår att ersättarna i lagtinget inte vågar ha egna åsikter för att de är just suppleanter. Han går så långt att han menar att dessa personer saknar ryggrad.

Finlands delegater i Nordiska rådet (NR) går påhejad av upphetsad finsk media till storms över att rådets åländska president Britt Lundberg (C) vid presidiets senaste möte röstade emot förslaget att göra finska till officiellt språk inom det nordi

Som alla politiskt intresserade redan vet, är det inte ofta regeringen Sjögren (Lib) lyckas med saker och ting.

Med anledning av stadsstyrelsens beslut om idrottsparken:

- Att separera fotboll och friidrott mellan Idrottsparken och Ytternäs är rätt långsiktigt om man skall spela ligafotboll på Idrottsparken i framtiden.

I måndagens tidning så skriver Benita Mattsson-Eklund en engagerad ledare om vad hon ser som faran med att revidera historiebeskrivningar och framför allt den revision som pågår just nu runt Ålandsrörelsen.

I torsdagens Åland säger Agneta Lindberg-Sjöblom angående sticket i fingret vid provtagningen att analysen tar längre tid än vid provtagningen i armvecket. Min 12-åriga erfarenhet säger att analysen tar ca 1-2 minuter.

Mandatperiodens mitt börjar närma sig och därmed eventuella omfördelningar av poster i politikens topp.

Häj! Det ryktas om en ny kortrutt po norra Åland. Närmare bestämt i Saltvik. R. och gänget funderar på att följa de ryska idéerna om att gräva från Fjärden till Verkviken. Via Tjenan å Ströma tresk. Själva grävningen e barra 1, 2-3 km.

Från detta skolår följer Mariehamns skolor och flera andra skolor nya stödregler från lantbygdsverket på fastlandet och EUs stödregler, för mjölken som serveras i skolorna.

Ålandstidningen (ÅT) hade en ledare med rubriken: ”Överdrivet om turismens problem” och inleder beskrivningen:

Barn i bild

Fler insändare