Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

I regeringens budgetförslag finns stora moment och viktiga moment, men det fanns också ”något”, som fick rubrikerna.

Chefredaktör Niklas Lampi ställer sig i ledaren i torsdagens tidning en rad retoriska frågor om stängningen av Ålandskontoret i Stockholm. Hade han bemödat sig att fråga ansvarig minister eller lantråd hade vi gärna svarat.

Jag läste häromdagen i Ålandstidningen att man inte kan göra något åt trafiksituationen i sjukhusbacken. Frågan är om man vill? Och svaret är lika enkelt som frågan.

Jag tittade lite på tv när de pratade om finska och svenska och hur de är viktigt att ålänningar och fastlänningar skulle se annorlunda på språk och inte som en kamp.Jag är amerikan och jag kan både finska och svenska lika bra.

Hej Mariehamns cykelbansledare. Är en flitig cyklare till och från jobbet men under mina cykelfärder till och från jobbet störs jag hejdlöst åt cykelbanornas kondition i Mariehamn.

Vi skattebetalare ska i efterhand få reda på vad som föreslås och överenskoms i lagtinget. Kanske förståeligt i rådande kyliga läge mellan Finland och Åland med statsministers och regeringens svikna löften till ålänningarna i färskt minne.

Rockoff är Mariehamns största kulturevenemang. Inget annat evenemang sätter samma positiva prägel på butikernas öppettider, sommaromsättning eller berättar om Mariehamn som en stad där det händer.

Finlands ekonomi börjar äntligen gå bättre. Det är bra och för Ålands del betyder det höjd klumpsumma. Mindre positivt är det att Ålands ekonomi inte växer i samma takt som Finlands, det betyder i förlängningen lägre flitpeng.

Vi vill ha Socis och Miramar tillbaka i den verkliga stadsbilden. Finns det en vilja, finns det en väg!

Invånare

Det är smickrande att se det stora intresse som finns för partiet Åländsk Center och vem som ska leda det de kommande två åren. Bland våra medlemmar finns en oerhörd bredd och många starka och villiga krafter står till förfogande.

I samband med 1862 års kommunförordningar indelades landet Sverige i cirka 2.500 primärkommuner. Efter en rad kommunsammanslagningar har vi nu 290 kommuner med ett genomsnittligt invånarantal på cirka 30.000.

Jag kan inte förstå att regeringen väljer att gå vidare med planerna på en kortrutt. Jag tycker att Ålands natur och miljö på ett förtjänstfullt vis har lyft fram alla nackdelar.

För en dryg månad sedan tillsatte regeringen en parlamentarisk arbetsgrupp om företagsstöd. Arbetsgruppen har fått i uppgift att se på alla statliga direkta och indirekta företagsstöd och ifall man kan göra några nedskärningar i dem.

Jag har alltid trott att jämställdhet innebar att det är ungefär lika många kvinnor som män inom en organisation. Jag hade fel. Jämställdhet innebär tydligen att det är mest, flest, eller bara kvinnor i toppen.

Barn i bild

Fler insändare