Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Landskapsregeringens policy verkar att bli mer och mer desperat, det visar deras inställning till att Lemlands kommun står som innehavare till vissa holmar och skär med kringliggande vatten i Järsö-Nåtö området.

I Ålandstidningen den 24 april säger jaktförvaltare Robin Juslin att det kommer att krävas jaktkort för att få döda ett rovdjur som anfaller tam- eller husdjur.

För snart tio år sedan blev Åland ett årligt resmål för oss då vi besökte nyvunna vänner i detta vackra landskap och örike.

En stilla undran. Beslutsfattare i Lemland tänker ni stilla acceptera att Mariehamns kommun annekterar två hela byar i Lemland?

J-E.Sommarström

Järsö

Vi är fyra ungdomar som går Rädda barnens kurs Do It som handlar om ledarskap och att få sin röst hörd.

Jag vill tacka för signaturen ”nybliven center” för sina tankar kring en tidigare insändare jag hade. Vi har lite olika synpunkter men det är fördelen med demokratin, rätten att tycka olika

Centerns Runar Karlsson (RK) tar i en insändare upp allt från regionalpolitik och tips på hur Mariehamn ska öka sin inflyttning och centraliseringsgrad till befolkningsdata.

Niklas Lampi i ledaren ”Den nya självstyrelselagen eller sagan om kejsarens nya kläder” sammanfattar med berömvärd oupphetsad min det som för Ålands befolknings del har uppnåtts hittills, samt rimligt må förväntas ska ske (av nuvarande läge att dö

I 70 år har det varit en angelägenhet för landskapet att stöda medborgarinstitutet. Så görs även nu, även om andelen sänktes med nästan 30 procent vilket förstås kom som en riktig kalldusch för Medis.

Den åländska försäkringsbranschen är ännu en stolthet i vårt örike och bidrar till att hålla kapitalet i arbete hemma på Åland genom närproducerad förvaltning och lokala investeringar.

Ålands socialdemokrater har under den senaste tiden tagit del av rapporter och artiklar om en ökande ojämlikhet i vården i både Sverige och Finland.

En av filmvärldens klassiker hette i orginal ”Double Indemnity”.

Det åländska näringslivet åderlåts än en gång. Denna gång är det Pensions-Alandia som funnits i över 55 år men säljs nu ut och fusioneras med det finska pensionsbolaget Veritas.

Centergruppen i Finströms kommunstyrelse röstade på senaste mötet för att en folkomröstning ska hållas i Finström gällande sammanslagning av Finström, Geta och Sund.

Barn i bild

Fler insändare