Publicerad 7 februari 2019 kl. 22:00

1,4 miljoner till Visit Åland utan några krav i år igen?

Ålands landskapsregering är återigen på väg att bevilja Visit Åland Paf-pengar, närmare bestämt 1.340.000 euro.Ansökan har enligt media bordlagts i avvaktan på att ett nytt avtal med näringsavdelningen tecknas. Det vore intressant att höra hur LR tänker agera i denna oerhört viktiga fråga, eller har man redan bara plagierat tidigare avtal?

Förra veckan presenterade Åsub ny statistik över hotellövernattningar för 2018. Den negativa trenden fortsätter för Åland, minus 4 procent förra året. År efter år en negativ trend. Om utvecklingen nu bara går åt ett enda håll, är det inte då dags att se över om befintliga avtal är bra för turismen och dess utveckling på Åland?

LR har avtalat med att Visit Åland ska sköta destinationsmarknadsföring och upprätta turistinformation. Avtalet ska förnyas igen och vi bör ställa oss frågan varför inte LR väljer att upphandla avtalet och se vilka andra aktörer som kan tänka sig att sköta uppdraget. Eller varför inte låta flera aktörer vara med och sköta uppdraget?

Men LR verkar göra det oerhört enkelt för sig, man kopierar avtalet med VÅ år efter år, ändrar datum och penningsumman, man har knappt några krav på motprestationer utan verkar tämligen nöjda med hur turismen och den landbaserade turismen har utvecklat sig på Åland de senaste åren.

När det gäller marknadsföringen av Åland känns det som att man genom tiderna satt resurserna på att marknadsföra resan och inte målet. Rederierna är heliga och ingen politiker vågar eller vill stöta sig med dem och inte ens diskuttera taxfreeregler eller utflaggningar.

När vi i dagarna kunnat läsa om kommunutredningen hade det varit oerhört intressant att höra om skatteintäkterna i de olika kommunerna minskat och om en av orsakerna är att flera åländska fartyg med åländsk besättning flaggats ut de senaste åren. Men det är ingenting som någon verkar vilja belysa eller nämna i sammanhanget.

Visit Åland har i avtalet med LR en viktig roll i att inresandet till Åland ska öka, det finns dessutom fantastiskta möjligheter att öka inresandesifforna. Men trots uppemot 25 fartygsanlöp dagligen minskar övernattningarna. Det är inte okej överhuvudtaget.

Vi är flera som ställer oss frågan återigen om det inte är dags för LR att upphandla turismuppdraget och konkurrensutsätta det. Det känns som om det är dags att se över avtalet och dess innehåll och vad syftet med de nästan 1,4 miljoner euro som LR portionerar ut till VÅ är och vad LR egentligen vill med turismen på Åland.

Vi vet alla att turismen är den bransch på Åland som har den största utvecklings- och tillväxtpotentialen samt ger enorma ringeffekter för det åländska samhället. För att hela Åland ska må bra krävs även intäkter, i dag känns det som om fokus i landskapspolitiken allt som oftast är att spara, effektivisera och vad gäller turismavtalet bara köra på som man alltid gjort i alla år. Frågan är om det är rätt väg att gå när den negativa trenden för turismen och övernattningarna bara fortsätter.

Anders Holmberg

Företagare och politiker

Obunden Samling

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Jorden är inne i en akut klimatkris anser 11.000 forskare som menar att klimatkrisen är här och att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation.

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott.

Det har varit en del skriverier och diskussioner om en ung mans video på Youtube senaste tiden.

Det hypotiseras om att vi uppnått ett idealt tillstånd där (nästan) alla mainstream-fraktioner är socialt medvetna ekonomiska liberaler där endast nyanserna varierar.

Barn i bild

Fler insändare