Publicerad 21 augusti 2019 kl. 22:03

Åland behöver inte fler avgifter

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Ålands välfärd och framgång är uppbyggd av entreprenörsskap och företagande. På Åland finns cirka 2.600 företag, av vilka 85 procent har fyra eller färre anställda, men vårt näringsliv vilar även på ett antal större företag som genererar business direkt eller indirekt till flera åländska branscher. Hit räknas våra färjrederier.

Jag har stor förståelse för att skattegränsen åsamkar många företagare byråkrati och merarbete. Däremot är jag helt övertygad om det kontraproduktiva i att bestraffa rederierna vilka har en stor positiv påverkan på hela det åländska samhället genom att införa en straffskatt via en passageraravgift.

Denna bestraffningsavgift skulle ytterligare urholka lönsamheten inom färjtrafiken, vilket i sin tur skulle ge avsevärt större utmaningar än dagens skattegräns.

Jag har under denna mandatperiod i lagtinget förvånats över hur obekymrade många ledamöter är över tillväxtens negativa trend och utveckling på Åland. Den offentliga sektorn växer och den privata minskar. Detta är oroväckande och ohållbart, speciellt när vi vet att vår skattekaka som ska fördelas är uppbyggt av det privata näringslivet.

För mig är tanken på att införa straffavgifter för våra färjrederier och allokera dessa medel till andra företag därför mycket ofräsch och andas hämmande näringslivspolitik.

Dock finns det, vilket jag fört fram flera gånger, goda incitament till att kostnadseffektivisera vår offentliga sektor. Det skulle dels öka servicenivåerna, stimulera företagandet och dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Till gagn, inte minst för våra småföretag och deras tillväxt.

Vi behöver konkurrensutsätta fler offentliga verksamheter och vi behöver en politik som stimulerar företagandet. Dit hör enligt mig inte att införa avgifter och samtidigt se på när den offentliga sektorn växer.

Slutligen, och väl värt att komma ihåg, Stephan Toivonen: hela färjnäringen och dess kluster ger många och stora ringar på vattnet för hela vårt landbaserade näringsliv. Det ska vi stimulera,utveckla och vara rädda om.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare