Publicerad 17 september 2020 kl. 22:00

Åland behöver satsningar nu

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

Den sista raden i tilläggsbudgeten är på -31.9 miljoner euro. Orsaken är att skatteintäkterna blir 33,5 miljoner mindre väntat.

Utan från denna korrigering så hade denna budget varit +1,5 miljoner euro, dvs en minskning av kostnaderna.

Detta ser vi från Åländsk demokrati som en katastrof.

Arbetslösheten är 10 % på Åland, vilket är högre än under bankkrisen. Troligen den högsta arbetslösheten i Ålands historia.

BNP-raset 2020 är 16% i ÅSUB:s prognos, vilket är mer än under bankkrisen och under de senaste krigen.

I detta läge presenterar landskapsregeringen en tilläggsbudget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Åland behöver återhämtning/ tillväxt /satsningar. Nu!

Riksregeringen lät fyra nationalekonomer göra ett förslag till en plan. Det blev Vihriälä-rapporten.

Steg 1 var att minimera skadeverkningarna.

Steg 2 är att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning.

Steg 3 blir en åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala nya lån.

Men LR sparar redan i detta skede 1,5 miljon. Helt i fel riktning.

Detta kan vi klandra landskapsregeringen Thörnroos för.

Ni vill spara 1,5 miljoner i budgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se satsningar på 15 miljoner även om detta kräver ett större lån. Främst för att dra igång näringslivet. Åland behöver sin återhämtning NU och inte sen.

Åländsk Demokrati stöder budgeten, även om Åland behöver fler åtgärder. Det är lite och det är sent, men det är bättre än ingenting eller ännu senare.

I Corona-I gav ni 30 e/dag åt vissa arbetslösa. Varför kunde inte näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) förlänga tiden för detta stöd? Det var en kreativ idé.

NI gav även medel för likviditetslån och bidrag, men allt har inte gått åt. Kanske blev räntan för hög? Kommunerna får räntefria lån. Kunde ni stöda lånen till näringslivet också?

Ni gav pengar för att bygga upp Åland-boost för att hjälpa de sektorer, som drabbats hårdast. Men ingen startade upp den. Den kunde öka återhämtningen.

I maj jämförde jag med Portugal. De hade satsat 12,4 % av sin BNP på Corona-åtgärder. Åland hade satsat 2,4%. Deras arbetslöshet har ökat med en tredjedel medan Ålands arbetslöshet har tredubblats. Trots detta kom inte nya pengar i budgeten. Häromdagen läste jag att Portugal har beställt snabbtest för Corona av ett nytt Åboföretag. Lite som alkotester. Man för resultat efter några minuter för några euro per styck. Något för Åland nu när gränsen mot Sverige öppnar?

Vi från Åländsk demokrati stöder budgeten, men den ger inte en tillräcklig återhämtning för den åländska ekonomin.

Den riksregeringen lägger fram en sjätte tilläggsbudget. Kanske LR kan komma med en femte verklig återhämtningsbudget i november? Ta några projekt från 2021 eller 2022 tidigarelägga dem till vintern 2021 - för återhämtning / tillväxt / för sysselsättning. Vi från Åländsk demokrati kan medverka till en snabb behandling av budgeten om regeringen står för vilja och kreativitet, så att den kan klubbas i november, om de andra är med.

Nu måste Åland rehabiliteras. Använd inte yxan i Budget-2021 då detta förlänger sjukhusvistelsen. Använd den skonsamma osthyveln.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Medlem i finans- och näringsutskottet

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare