Publicerad 21 maj 2020 kl. 22:00

Åland behöver en tankesmedja

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt. Ett av de åländska samhällets fördelar är att vi kan agera snabbt och resolut. Om vi vill. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom privat och offentlig sektor. Redan före pandemin var Ålands BNP-utveckling svag. En arbetsgrupp med bred kompetens bör snarast tillsättas. Vad den kallas är egalt: tankesmedja, kommission eller ekonomiskt råd. Arbetsgruppen bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Arbetsgruppen kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, ÅSUB, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

Både väster och öster om oss tänker man i liknande banor. Sverige har tillsatt en omstartskommission. Uppdraget är att ge de politiska beslutsfattarna ett brett underlag för hur samhället och ekonomin ska återvinna sin styrka. En rejäl och handfast plan ska tas fram hur man ska starta om efter coronakrisen. Den nytillsatta kommissionen konstaterar att det är fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris. Vid en omstart kommer nya insatser att krävas samtidigt som grunden ska läggas för en sund ekonomi. Kommissionen kommer att belysa och analysera utbildning, kompetensutveckling, skattesystem, finanspolitik, personalförsörjning, finansiering av välfärden, demografin, investeringar i infrastruktur, hållbar konsumtion, höga miljö- och klimatkrav, ny teknik och digitalisering. Arbets- och näringsministeriet i Finland tillsatte Vihriälä-gruppen som nu kommit med åtgärder för att minska skadorna på ekonomin, nå hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

Landskapsregeringen kunde vara proaktiva genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens för att bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen samt ta fram en långsiktig agenda för reformer, omvandling och utveckling. Önskemålet skulle vara spetsiga, möjliga, omöjliga, kortsiktiga, långsiktiga förslag och idéer. Arbetsgruppen skulle tänka fritt och stort, och inte en enda politiker skulle vara med. Politikernas uppgift blir sedan att känna verkligheten, ha visioner och våga staka ut vägen.

Katrin Sjögren ordf., Liberalerna

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare