Publicerad 13 augusti 2019 kl. 22:00

Åland kan ingå i samma tidszon som Sverige 2021

Under många år framförde lagtingsledamot Danne Sundman frågan om att Åland skulle ansluta sig till svensk tidszon. Lagtinget har inte haft förutsättningarna att fatta ett sådant beslut i denna fråga. Genom att EU i vintras beslöt att vinter-/sommartid ska upphöra från sommaren 2021 öppnar sig en möjlighet att åstadkomma just det som tidigare inte funnits en öppning för.

En majoritet i EU-parlamentet röstade i vintras ja till att avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid från sommaren 2021. Under ett informellt transportministermöte som hölls 2018 fanns det en bred överenskommelse att det inte får skapas ett ”lapptäcke” av tidszoner inom EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU.

Därför lämnade jag i vintras in ett medlemsförslag till Nordiska rådet om en harmonisering av tidszonen för Finland och Åland med Sverige, Norge, och Danmark. Medlemsförslaget behandlades nu i augusti. Förslaget är en uppmaning till regeringarna i de berörda länderna att skapa en gemensam tidszon, GWT+1, vid upphörandet av sommar-. Under Mittengruppens sommarmöte fick jag hela gruppen med mig och som stöder mitt förslag. I Mittengruppen ingår tre finska regeringspartier.

Frågan ska nu upp på höstens session i Stockholm för Nordiska rådet, efter vårt eget lagtingsval. Det är min förhoppning att jag ska ha möjlighet att fortsätta arbetet med medlemsförslaget om en harmonisering av den nordiska tidszonen, även efter vårt åländska lagtingsval.

Nästa steg är att åstadkomma ett enigt Nordiska råd med uppmaning till Ministerrådet om att harmonisera till en gemensam nordisk tidszon för de fyra största länderna, inklusive Åland. Norden ska fortsätta sitt arbete mot världens mest integrerade region och nu ska vi se fram emot en positiv behandling på sessionen i Stockholm senare i oktober.

Fortsättning följer i arbetet med ett utökat avlägsnande av gränser, denna gång tidszoner, inom Norden.

Mikael Staffas (Lib)

Lagtingsledamot

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare