Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Ålands sak är SFP:s sak

Den språkliga mångfalden i Europa behöver stödjas och den svenska rösten från Finland behöver höras i EU. SFP anser att Europaparlamentet också ska vara de självstyrda områdenas parlament. Ålands sak är därmed även SFP:s sak.

Vi är tacksamma och nöjda över det samarbetet SFP har med de åländska partierna. Vi respekterar det åländska partisystemet som skiljer sig från det vi har i riket, och är glada att vi kunnat skapa ett samarbete med majoriteten av de åländska partierna.

Denöverenskommelse vi gjort har garanterat att det finns sakkunskap både från riket och Åland ifall vi lyckas välja en Europaparlamentariker från vår gemensamma lista. Det avtal som gör att en medarbetare i Europaparlamentarikerns stab är garanterad för Åland, och vice versa när Ålands kandidat blir invald är unikt. På det här sättet har de åländska partierna kunnat garanteras en representation i form av en medarbetare i Bryssel. Det här arrangemanget har inget annat finländskt parti erbjudit.

SFP har också som enda finländska parti aktivt och långsiktigt arbetat för att Åland skulle få en egen plats i parlamentet. Det finns i vårt partiprogram och vi arbetar kontinuerligt för den åländska platsen. Det är viktigt att Europaparlamentet också blir de självstyrande områdenas parlament.

SFP är det parti som alltid ger en garanti att aktivt arbeta med de svenska frågorna, såväl i den finska riksdagen som i Europaparlamentet. Det går inte att betona nog, hur viktigt det svenskspråkiga mandatet är. Det hjälper oss att trygga det svenska språkets ställning såväl i Finland som i den finländska parlamentsgruppen i Bryssel.

Åländska Anton Nilsson, som ställer upp på SFP:s lista, är en ypperlig kandidat. Han har bred erfarenhet från Bryssel, han kan Europaparlamentet och han kan EU-frågorna. Jag är övertygad om att Anton skulle vara en god svenskspråkig röst i Europaparlamentet. Ifall Anton blir vald så ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som vi alla kan dra nytta av.

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare