Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Ålands sak är SFP:s sak

Kommentarer (11 st)

Vad sa jag i min insändare

Vad sa jag i min insändare härom dagen. Nu är åter SFP ordförande ut och friar till Ålänningar när det är åter ett val. Där emellan är det tyst från deras sida. Nej. Ålänningar visa nu att ni är intresserade av hennes inviter. Hon vet ju redan att Anton inte har någon chans mot Helsingforsarna och Nylänningar. Ställ upp för 85 Camilla Gunell. ett säkert kort som ni gott kan lita på.

En mer trofast bundsförvant

En mer trofast bundsförvant än den Camilla Gunell har i Dig, Leif Holmblad – en sådan utopi ... ja, den är nog knappast tänkbar, den. Den stora frågan är emellertid om någon av Er har klart för sig vad ett helhjärtat stöd från just en tillsynes fullfjädrad SDP-gardist i Österbotten kan tänkas ha för inverkan på hennes slutgiltigt ålänska röstetal? Och just i det avseendet, Leif Holmblad – tusen tack för Dina både mångfaldiga och ömsinta poängteringar av gemene ålännings trängande behov av den socialistiska välsignelsen, liksom! Förövrigt, vad gäller åländsk uppskattning av Anna-Maja Henrikssons erbjudanden – därvidlag behövs nog ingen påminnelse alls, nej.

Gräsrot, vad jag vill med med

Gräsrot, vad jag vill med med mitt stöd till Camilla är att ni Ålänningar skall förstå att Camilla kan göra mycket gått för Åland i EU inte Anton. För att Anton skall komma till EU behöver han minst 29,000 röster. Dessutom inom SFP . Men Camilla med stöd av SDP har stor chans. Varför skall Åland missa den chansen. Ni har ju ropat länge om en egen parlamentariker i EU. NU rösta på Camilla

Hördu, Leif Holmblad, du kan

Hördu, Leif Holmblad, du kan nu sluta tjafsa om vem ålänningarna skall rösta på, eller ej. Rösta på den kandidat du vill, men låt oss Ålänningar i demokratisk ordning rösta på den kandidat vi anser vara bäst på att föra fram åländska frågor i Eu. Den demokratiska rätten kan du inte ta ifrån oss, men på socialdemokratiskt vis tror du att med lock och pock, varierat med hugg och slag, så kan vi "tvingas" till att göra som du önskar. Du har fel. Rösträtten är helig, och den kan inte ens du ta ifrån oss. Det finns förnuftiga socialdemokrater, men du och Camilla tillhör tyvärr inte dem. I så fall borde du förstått att du gör sossarna och Camilla en stor otjänst med ditt tjafsande om vem vi skall rösta på. Ibland är det bättre att vara tyst och låta folk tro att man är dum, i stället för att öppna mun och bevisa att de har rätt.....

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så ser du en halv sida med otaliga namn på Anton,var är då röst hemligheten i fråga. Dessutom skall du inte smutskasta mig =personligt påhopp., du känner inte mig. Och Camilla är en utmärkt politiker om Ålänningarna borde sätta värde på. Hon om någon jobbar för Ålands bästa.

Bästa trätobroder – Du

Bästa trätobroder – Du behöver definitivt inte ytterligare belysa Din smått svindlande socialistiska dröm om att få vårt Åland ”modifierat” till något av ett nästan Ditt SDP:s högsäte. Du torde för länge sedan ytterligt väl ha ”lyckats” övertyga gemene ålänning om vad som bör göras för att snöpa det försöket! Och detta oavsett hur ihärdigt Du än påstår att, citat: ”Camilla kan göra mycket gått för Åland” ... i bl.a. EU, liksom. ”Mycket gått”, förresten – pläderar Du månne rent av för ”Camilla 85” också vad gäller ett förgånget EU-val, kanske?

Ett tillägg, Min gamla

Ett tillägg, Min gamla bekanting Nestor fick en förfrågan av en Rune som ställde upp till riksdagen. Då svara Nestor, då måste jag ta till bibeln. Du skola se den platsen men aldrig bestiga den, Så Gräsrot blir också för Anton

Sidor

Det är för dyrt! Vi har inte råd! Hur vet vi att en insats verkligen fungerar? Det är vanliga frågor och invändningar från politiker och tjänstemän när sociala satsningar kommer på tal.

Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet.

I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna.

Förutom att skärgården tampas med utmaningar kring vad avfolkningen innebär, upplever man i dag stora svårigheter med att rekrytera formellt behöriga sökande till kommunala tjänster.

Det förekommer åldersmobbning mellan människor där vissa tror att någon som är över 40 eller 50 är fossiler som inget vet fast det som alla borde veta är att med ålder kommer vishet och erfarenhet som är till stor nytta.

Hållbarhet bör vara den centrala utgångspunkten i alla beslut och investeringar som görs.Vid bedömning av hållbarhet bör primärt beaktas miljöaspekterna, sedan de sociala aspekterna, och först därefter de ekonomiska aspekterna.

Det verkar finnas ett inbyggt systemfel i våra samhällsägda bolag. När någon på en hög häst i dessa bolag uppenbarligen inte längre klarar av att styra sin märr så vore det naturliga att personen fick sadla av och lämna hästen i sin box.

Den minnesgoda läsaren minns säkert hur Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström mångordigt förklarade vilket bra beslut man gjort, när styrelsen utsåg bolagets byråsekreterare till vd.

Jag var på föräldramöte till GHS häromsistens, och så långt är väl allt bra nog. Men blev mäkta förskräckt över den nya läroplanen och några andra ting.

Det förtjänar påpekas igen att den beslutade färjförbindelsen till Gripö med tillhörande högbro och

nya vägar inte kommer att innebära förbättringar för skärgårdstrafiken. Snarare blir det försämringar

I min valkampanj kallar jag mig själv för feminist. Som på beställning dyker män från den högerextrema sidan upp och avkräver mig på löften om att jag inte hatar män.

Barn i bild

Fler insändare