Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Ålands sak är SFP:s sak

Den språkliga mångfalden i Europa behöver stödjas och den svenska rösten från Finland behöver höras i EU. SFP anser att Europaparlamentet också ska vara de självstyrda områdenas parlament. Ålands sak är därmed även SFP:s sak.

Vi är tacksamma och nöjda över det samarbetet SFP har med de åländska partierna. Vi respekterar det åländska partisystemet som skiljer sig från det vi har i riket, och är glada att vi kunnat skapa ett samarbete med majoriteten av de åländska partierna.

Denöverenskommelse vi gjort har garanterat att det finns sakkunskap både från riket och Åland ifall vi lyckas välja en Europaparlamentariker från vår gemensamma lista. Det avtal som gör att en medarbetare i Europaparlamentarikerns stab är garanterad för Åland, och vice versa när Ålands kandidat blir invald är unikt. På det här sättet har de åländska partierna kunnat garanteras en representation i form av en medarbetare i Bryssel. Det här arrangemanget har inget annat finländskt parti erbjudit.

SFP har också som enda finländska parti aktivt och långsiktigt arbetat för att Åland skulle få en egen plats i parlamentet. Det finns i vårt partiprogram och vi arbetar kontinuerligt för den åländska platsen. Det är viktigt att Europaparlamentet också blir de självstyrande områdenas parlament.

SFP är det parti som alltid ger en garanti att aktivt arbeta med de svenska frågorna, såväl i den finska riksdagen som i Europaparlamentet. Det går inte att betona nog, hur viktigt det svenskspråkiga mandatet är. Det hjälper oss att trygga det svenska språkets ställning såväl i Finland som i den finländska parlamentsgruppen i Bryssel.

Åländska Anton Nilsson, som ställer upp på SFP:s lista, är en ypperlig kandidat. Han har bred erfarenhet från Bryssel, han kan Europaparlamentet och han kan EU-frågorna. Jag är övertygad om att Anton skulle vara en god svenskspråkig röst i Europaparlamentet. Ifall Anton blir vald så ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som vi alla kan dra nytta av.

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare