Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Åländsk EU-plats möjlig genom taktiskt röstande

Kommentarer (5 st)

Vet Du vad, Anton Nilsson är

Vet Du vad, Anton Nilsson är förvisso vältalig som få. Han förklarar mycket tydligt vad han åsyftar ... för en ideolog i innanläsningens mysterier något så när insatt, vill säga. Och han ... ja, han har dessutom vett att inte låta truten glappa som en ekomaskin angående i egentlig mening ingenting.

Gräsrot. Prat är ett,

Gräsrot. Prat är ett, verkligheten är en annan.. Det borde du veta redan. Ord är ingen handling. För att Anton skulle bli vald till EU behövs minst 4 gånger Ålands storlek. Det är sanningen. På fastlandet vet ingen vem han är. Och då räcker inget av dom Ålänska rösterna Under mina 6 år på Åland har man inte hört ett ord om någon Anton Nilsson.

Citat: ”Prat är ett,

Citat: ”Prat är ett, verkligheten är en annan.” ... Men snälla vän, det är ju just det som till och med Dina åsiktsfränder efter bästa förmåga, och rätt länge, har försökt underrätta Dig om – här i Din ideologiska bundsförvants, högvälborne herr Mikael ”Igge” Holmbergs, omisskännligt kvalitetsgranskade åsiktsspalt! Själva tillrättavisningen dock med all önskvärd tydlighet utan att lyckas. Och eftersom orsaken till detta högst beklagliga misslyckande befaras bero på att Du – med Din uppenbart ömsinta frälsningsagenda vad gäller gemene ålännings ideologiska välbefinnande i SDP-tappning, liksom – i och med denna generositeten synes Du befinna Dig i en verklighet som rimmar med en gosse som gör anspråk på att få sig fotbollen tillsparkad – därför att den är just ”min”. Och eftersom en politiskt betingad argumenteringskonst i stil med skolbarns repeterartade ”joddugosse” och ”näddugosse” i kamp om bollen under rasternas fotbollsmatcher – i vuxen ålder ter sig nog allt den konsten som varande tämligen meningslös, så ... ja, Halleluja och amen. Förövrigt, tids nog får vi alla reda på vilken lön vi fick för mödan, då inför EU-valet.

Med edra konstiga bravader är

Med edra konstiga bravader är risken stor att Åland blir helt utan den åtrådda EU platsen. Och liberalerna uppmanar folk att rösta in en svenskspråkig. Månne dom anser att Camilla är finskspråkig?. Nel Ålänningar samla era krafter och rösta in 85 Camilla. Du citatera mig. Vet du ens vad ordet betydde. Vad jag menade var Anton kan prata, men att göra det han pratar om, är något helt annat. Dessutom med ett svagt SFP kommer han ingen väg i EU. Jag skall säga dig efter valet, det svaret är ganska enkelt. Så din lön för mödan, lär nog bli liten.

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Barn i bild

Fler insändare