Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Åländsk EU-plats möjlig genom taktiskt röstande

Nu kan vi ålänningar skapa vår egen plats i Bryssel genom att utnyttja vår rätt att rösta i EU-valet. Genom att stöda Anton Nilsson, nr 259 i EU-valet, får vi lite som med Kinderägget lite mer för pengarna. Dels säkrar vi upp ett svenskspråkigt mandat, genom att stödja SFP:s lista samtidigt som ett SFP-mandat ger Åland en specialrådgivarplats. Samtidigt skapar vi förutsättningar att Anton Nilsson kan bli nummer två inom SFP och bli första ersättare.

Fem år är en lång tid och mycket kan hända inom politiken. Andraplatsen kan visa sig mycket viktig. Chansen är förhållandevis stor att ersättaren (nummer två), övertar förstaplatsen under den kommande mandatperioden. Den är så stor att vi behöver rösta taktiskt som ålänningar. En röst på Anton Nilsson kan innebära att Åland får den plats vi försökt erhålla genom politiska överenskommelser men nu i stället kan erhålla genom ett demokratiskt val.

Taktiskt röstande kan ge oss full utdelning denna gång, rösta på Anton Nilsson 259 i EU-valet.

Mikael Staffas

Roger Eriksson

Pernilla Söderlund

Liberalerna

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare