Publicerad 12 december 2019 kl. 21:54

Äldreomsorgen osynliggjord i regeringsprogrammet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen. Döm om min förvåning när jag inte upptäckte ordet äldreomsorg en endast gång i programmet under rubriken Social-, hälso- och sjukvården. Margaret Atwoods ord ringde i mina öron: ”De gamla vet hur det är att vara ung men de unga vet inte hur det är att vara gammal”.

Det är ett snuttifierat program. Avsaknaden av samhällsanalys och strukturer är slående. Lågtröskelmottagning tycks vara det nya modeordet. En seniormottagning med specialpersonal på ÅHS ska förverkligas. Syftet är oklart. Sammanhanget saknas. Att bygga upp nya enheter, om det är vad som avses, verkar inte rationellt. Ekonomiskt förefaller det tveksamt. I programmet utlovas nämligen höjda ÅHS-avgifter om jag läser det rätt. Pensionärerna behöver sänkta, inte höjda avgifter för att klara sina hälso- och sjukvårdskostnader. Här bör pensionärernas intresseföreningar ges rätt att uttala sig.

Vidare kan man läsa under socialvården att man ska utreda hur närståendevårdarna kan stödas. Behöver inte utredas. Fråga närståendevårdarna i stället. Möjligheterna att uppbära närståendevårdsstöd och samtidigt utnyttja hemtjänst i enlighet med behoven i de enskilda fallen är viktigt. Ge närvårdarna tillräckligt ekonomiskt stöd för det arbete de utför.

Närvårdarna bör ha samma rättigheter som andra kommunalt anställda vad gäller förmåner som friskvård och företagshälsovård. Närvårdarna måste stödas, inte utnyttjas om systemet ska vara hållbart.

En svårbegriplig skrivning i programmet är löften om ett kunskaps- och resurscentrum kring demenssjukdom. Centret ska utreda boendet för unga med demenssjukdomar. Sedan ska regeringen utreda möjligheterna att anställa en demenskoordinator. Allt detta är vällovligt men verkar ganska ogenomtänkt.

Mitt förslag är att regeringen lovar ekonomiskt stöd till den eller de kommuner som ordnar boende för unga personer med demenssjukdom. Utöka kommunandelarna för allt äldreboende och satsa stort på utbildning av närvårdare och annan personal specialiserade på demenssjukdomar.

Kunskapen finns delvis redan i Ålands yrkesgymnasium och Ålands högskola. Däremot finns det nästan ingen personal alls med specialkompetens för personer med demenssjukdom.

Vi äldre kan inte räkna med några större förbättringar om man utgår från regeringsprogrammet. De förslag som framställs är slumpartade och innebär inte några konkreta resurstillskott till kommunerna och närvårdarna. Utredningar kan vara bra men då måste man veta vad man vill på lång och kort sikt.

De akuta behoven inom äldreomsorgen är stora men dem verkar den nya regeringen inte sett, hört om eller brytt sig om. Synd eftersom behoven inte försvinner av sig själva utan ansvaret läggs på andra.

Barbro Sundback (S)

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare