Publicerad 23 maj 2019 kl. 22:06

Äldres rätt ska tryggas i lag

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv. Ett sådant vi alla vill leva, oberoende av ålder.

För att uppnå detta måste det finnas en i lag beslutad miniminivå för personaldimensionering som garanterar inte bara mat och sängplats, utan också möjlighet till utevistelse, att få duscha, att få prata med någon som hinner svara, kort sagt en god vård och ett personligt liv.

När landskapsregeringen nu lämnar sitt förslag till äldrelag till lagtinget har vi tagit ett viktigt steg i rätt riktning. Vi har både en allmän lagparagraf om att det ska finnas tillräcklig personal och en motivering till den där det står:

Genom den föreslagna bestämmelsen i 2 mom. säkerställs att enheter med dygnetruntverksamhet har tillräcklig omsorgs- och vårdpersonal alla tider på dygnet. Enligt den gällande rekommendationen ska man för att garantera en god vård och omsorg utgå från en personaldimensionering på 0.7 – 0,8 i heldygnsvård.

För att ytterligare betona att arbetet måste fortsätta att i lag reglera en miniminivå står det så här i lagens allmänna motivering:

Landskapsregeringenavseri lag stadgaennivå för personaldimensionering somi praktikenmotsvarar minsten servicenivå med 0,7 i personal per klient ochsom ävenpå lång sikt tryggar de äldres rätt till service av god kvalitet.

En standardmodell för hur man exakt räknar ut 0,7 är en grundförutsättning som ännu behövs.

I lagen finns också ett löfte om utökade resurser för tillsyn, vilket betyder en reell möjlighet att kontrollera att allt står rätt till på våra äldreboenden.

Antalet äldre över 80 år ökar kraftigt under de kommande åren och även antalet gamla med demenssjukdom. Det kräver mer av samhället för en trygg äldreomsorg för alla.

Vi vill arbeta vidare, tillsammans med personal, kommuner och fackförbund, för att komma till en i lag reglerad personaldimensionering innan den nya lagen sätts i kraft 2021.

I nästa regeringsprogram ska frågan finnas med.

För oss socialdemokrater är omsorgen om de äldre en hederssak.

Nina Fellman

Camilla Gunell

Sara Kemetter

Igge Holmberg

Tony Wikström

Göte Winé

Carina Aaltonen

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Barn i bild

Fler insändare