Publicerad 22 augusti 2019 kl. 22:03

Äldrevänliga samhällen är samhällen för alla

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Vi vill att alla individer dels få det stöd de behöver för att klara sin vardag, men även möjligheter att vara delaktiga i alla delar av samhället på egna villkor. När det gäller gruppen äldre (och här menar vi gruppen 70 år och äldre) ser vi att här finns en samhällsresurs som är oumbärlig för Åland och ålänningarna.

I tredje sektorn är det gruppen pensionärer som många gånger bär upp huvudansvaret för verksamheten. Vi anser att tredje sektorns verksamhet står och faller med denna oumbärliga grupp. Vi vill fortsätta göra det möjligt att bidra till välfärden och samhällsbygget på detta sätt, för den som vill och kan.

Men för den grupp som drabbats av åldersrelaterade sjukdomar eller diagnoser kan det finnas behov av stöd i större utsträckning, och vi tycker det är dags att reformera äldreomsorgen. I dag bygger äldreomsorgen och demensvården på tre ben: närståendevård, öppenvård (hemtjänst, dagverksamhet och dylikt) och slutenvård (boende).

Vi ser att vi behöver satsa på dessa tre, med tyngdpunkt på de två första. Eftersom de allra flesta bor hemma länge i dag behövs ett utökat stöd för närstående, och en större flexibilitet i hemtjänst och öppenvård. Att få hemtjänst anpassad till målgruppens behov och avlastning i hemmet ska vara en självklarhet.

När det egna hemmet inte längre är lämpligt att bo i, behöver det finnas plats på anpassat boende. Det här kräver satsningar på både anpassade boenden, utökad dagvård, reformering av öppenvården och närståendevården, dessutom en kompetenshöjning i hela sektorn.

Det ska vara en självklarhet att anpassa samhället till dem som har behov av andra lösningar än nuvarande. Ett led i detta skulle vara att Åland beslutar att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (WHO Global Network for Agefriendly Cities and Communities) ett globalt nätverk av samhällen som lyft frågan om delaktighet för och omsorg om äldre.

Vi behöver göra en inventering av våra samhällsfunktioner ur den synvinkeln, för att få ett helhetsgrepp om behovet av förändring, och en åtgärdsplan utgående från denna.

Ett äldrevänligt samhälle är ett samhälle som låter alla individer vara delaktiga, som gör samhällets alla resurser tillgängliga. Inte bara för äldre utan för alla!

Liberala lagtingskandidaterna

Cita Nylund

Simon Påvals

Joanna Isaksson

Fredrika Kvist Mattsson

Jenny Broman

Annett Pfeifer

Roger Eriksson

Pernilla Söderlund

Kimmo Mattsson

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare