Publicerad 28 maj 2020 kl. 22:00

Till alla vuxna inför skolavslutningarna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande. Avslutningsdagen ska vara en dag av glädje och förhoppningar om framtiden. Samtidigt vet vi att skolavslutningen är ett tillfälle då många unga dricker sig berusade och att det medför risker, bland annat för olyckor, våld och oskyddat sex.

Avslutningskvällar som närmar sig är Ålands yrkesgymnasiums årskurs ett och två som får sommarlov i kväll (torsdag) och på fredag får Ålands lyceums årskurs ett och två samt alla som avklarat sin yrkesexamen på Ålands yrkesgymnasium sommarlov.

Nästa veckas fredag, den 5 juni, är det skolavslutning för samtliga högstadier på Åland. Den kvällen kommer vi, tillsammans med föreningarna Vuxna på stan och Vuxna i rörelse (i Godby), ordna mer samordnade vuxenvandringar.

Lördagen den 6 juni är det studentexamen. Alla dessa kvällar är viktiga kvällar för vuxna att röra sig ute och bidra till en tryggare miljö för våra unga.

Tidigare år har det förekommit kommentarer som “Var är Fältarna och polisen dessa kvällar?“ men vi vill poängtera att vi gör det här tillsammans. Givetvis är även vår ambition att finnas till som trygga vuxna, men vi kan inte täcka upp överallt. Huvudansvaret ligger hos alla vårdnadshavare, men vi ser gärna att andra vuxna också rör sig ute.

Vet du vad ditt barn ska göra på avslutningen?

• Prata gärna inför skolavslutningen om hur ditt barn och dennes kompisar har tänkt fira. Det kan vara bra att känna till att det inte bara är kvällen som är ett risktillfälle. Nätverka med andra föräldrar i ditt barns närhet och kom överens om vad som gäller för era ungdomar.

• Var tydlig med vad du förväntar dig av din tonåring. Ta inte för givet att de vet vad du tycker. Köp inte ut och bjud inte på alkohol eller tobak. Vi vet att ditt nej och din restriktiva hållning har stor betydelse.

• Delge tydliga regler för när din ungdom förväntas vara hemma, hämta hem era tonåringar vid behov och var vaken när de kommer hem. Kontrollera samtidigt att allt är okej och var nyfiken på hur kvällen har varit.

• Passa på att gå ut själv eller tillsammans med andra föräldrar, kanske ska du prova på att nattvandra?

• Lämna inte bostäderna tomma utan tillsyn över natten. Ryktet sprider sig fort då någon är ensam hemma och bostaden blir då lätt tillhåll för flera.

Ditt barn lyssnar på dig oavsett om det känns så eller inte!

Här är några telefonnummer som kan vara bra att ha: Fältarna: 0400 780 237, Vuxna på stan: 0457 548 38 36, Vuxna i rörelse (i Godby): 0457 342 51 19, polisens tipstelefon: 040 847 0550 och allmänt nödnummer 112 vid akuta situationer. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Tillsammans kan vi starta sommarlovet på bästa sätt med ett tryggt och positivt firande för våra ungdomar!

Fältarna Sandra, Linus, Tony och Katja

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare