Publicerad 12 augusti 2020 kl. 22:05

Allt går inte att skylla på pandemin

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren. Åtminstone infinner sig denna känsla då jag läser Ålandstidningens intervju med lantrådet där hon säger att Ålands tillväxt var ”god” före pandemin.

Nej lantrådet, Ålands tillväxt har varit väldigt svag under många år. Det borde inte ha undgått en enda åländsk politiker och förra lagtingsåret var Ålands låga tillväxt ett ofta förekommande debattämne.

Givetvis har pandemin avsevärt försämrat Ålands tillväxt ytterligare, men tillväxtproblematiken och dess negativa påföljder har pågått under flera år. God tillväxt är en förutsättning för god välfärd och ett livskraftigt samhälle.

Därför oroar det mig att lantrådet inte verkar veta hur den ekonomiska verkligheten på Åland sett ut de senaste åren, för den frågan borde vara elementär i en borgerlig näringspolitik.

Välfärden måste skapas innan den fördelas, därför är det viktigt att politiken som drivs uppmuntrar till företagande. I Åsubs tillväxtstudierapport 2019 finns en talande bild över den åländska bnp-utvecklingen (tillväxten) jämfört med Sverige och Finland före pandemin. Den visar med tydlighet att Ålands grundläggande tillväxtproblem inte kan skyllas på coronan.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) försvarar det kritiserade beslutet att göra kraftiga intrång i Badhusparken och Badhusberget med att nämnmajoriteten tycker att det är bra att folk är ute och rör på sig.

Barn i bild

Fler insändare