Publicerad 22 augusti 2019 kl. 22:03

Angående anonymitet för misstänkt politiker

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

2.Kommer ni att informera personen om er princip innan ni upphäver anonymiteten? Det finns ju nämligen en möjlighet för personen att förbli icke-offentlig person också om han så vill.”

Bakgrunden är följande:

I medlet av juli kunde vi läsa om att en ”politiker” blivit polisanmäld för att ha försökt köpa sexuella tjänster av minderåriga.

Vi kunde senare läsa i Ålands nyheter att det var en ”lagtingskandidat”, vilket inte torde vara helt korrekt då någon lista knappast lämnats in. Personen har kanske låtit förstå att han tänker ställa upp i höstens lagtingsval.

Jag kan ha en viss förståelse för att media i detta skede väljer att presentera saken anonymt, men som vi vet så granskas ju både lagtingsledamöter och lagtingskandidater av media av demokratiska orsaker.

Jag drar mig till minnes då jag i tiden blev polisanmäld för hets mot folkgrupp. Jag hade inte ens meddelat att jag skulle ställa upp i valet, men fick absolut inget anonymitetsskydd – tvärtom. Bild och namn på första sidan, om jag minns rätt.

Men jag fick komma till tals och framföra min åsikt att jag var oskyldig och att jag ansåg att utskicket inte stred mot lagen, vilket även sedermera riksåklagaren kom till. Den processen tog dock tre år. Jag tappade snabbt räkningen över hur många gånger medierna påminde läsarna om själva polisanmälan.

Då en lagtingsledamot blev polisanmäld väckte det mycket känslor bland många. Det fanns flera i lagtinget, som ville utseluta honom via en rätt fri tolkning av våra interna regler redan innan domen föll i tingsrätten.

Det finns ju även kolleger i lagtinget som ständigt eller tillfälligt vägrar att ta mig i hand när vi träffas på måndagarna, vilket ju som bekant är en sedvana i lagtinget. De hänvisar till min ”vidriga människosyn”.

Jag kan mycket väl tänka mig att någon av partiledarna kommer att ha svårt att acceptera att den nu polisanmälda personen deltar i höstens valdebatter. Så hur kommer ni från media att agera?

Stephan Toivonen (ÅLD)

Ålandstidningens chefredaktör och vd Daniel Dahlén svarar:

Tack Stephan Toivonen för dina frågor. Ålandstidningen har fastställda interna regler för när vi publicerar och inte publicerar namn på misstänkta.

Att jämföra den aktuella situationen med din egen går inte. I detta fall finns det en minderårig som eventuellt har blivit utsatt för brott. Det måste hanteras varsamt. Polisen har heller inte bekräftat den misstänktes identitet.

Du hade dessutom satt ditt namn på utskicket, så jämförelsen haltar på flera punkter.

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare