Publicerad 6 juli 2020 kl. 22:00

Angående onödiga skattebeslut

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Vad gäller språket är det väldigt beklagligt att vi trots våra tappra försök inte har lyckats uttrycka oss tydligt och klart och att våra tjänster inte uppfattas som användarvänliga. Vi lovar att bättra oss och tackar så mycket för responsen som vi ska använda i utvecklingsarbetet.

Vad gäller skattebesluten är det väldigt vanligt att om den förhandsifyllda skattedeklarationen har kompletterats eller om maken/makan kompletterat sin egen, senareläggs det datum för slutförande av beskattningen som tidigare meddelats. Så blir det också om Skatteförvaltningen får in uppgifter om kunden från annat håll.

När beskattningsbeslutet senareläggs kan även den tidigare meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagar för kvarskatten flyttas framåt.

I sommar har en del kunder tyvärr fått nya beskattningsbeslut i onödan. Det handlar om en bugg i systemet som ska åtgärdas. Kunderna är med all rätt förbryllade över nya beslut i vilka inget ser ut att ha ändrats. Vi beklagar den förvirring som detta orsakat men det finns ingen orsak till oro om breven har samma innehåll och det behöver man inte kontakta Skatteförvaltningen om.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att de flesta nya beskattningsbeslut som skickas till kunderna är befogade. Det lönar sig alltså att granska att uppgifterna. Om de är rätt behöver man inte göra något.

Skatteförvaltningen utvecklar kontinuerligt sina digitala tjänster, i MinSkatt även på svenska, och vill uppmuntra användarna att övergå till digitala brev i stället för papperspost. På det sättet kan var och en även bidra till att minska belastningen på Ålands vackra natur och underlätta Östersjöns tillstånd.

Kati Kalliomäki

kommunikationsdirektör vid Skatteförvaltningen

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare