Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Anpassa samhällets service till moderna familjers behov

Samhällsservice behöver anpassas till familjernas vardag

Allt fler familjer separerar och många barn bor växelvis hos sina föräldrar, oftast en vecka hos den ena och en vecka hos den andra.

Studier visar att det systemet är bäst för barnen efter en separation. Vårt samhälle halkar dock efter. Strukturerna är inte alls anpassade åt växelvist boende vilket gör vardagen onödig krånglig för de drabbade.

Föräldrar vars barn bor växelvis intygar att det finns flera vardagliga problem i ett samhälle som fortfarande utgår från kärnfamiljen.

Barnbidraget betalas endast till den ena föräldern, kallelse till läkaren med mera skickas endast till en adress, endast föräldern som barnet är skrivet hos får ansöka om stöd – listan kan göras lång.

Grundproblemet är förstås att barnet inte kan skrivas på två adresser vilket dock inte är åländsk behörighet att ändra på. Finland håller som tur är på att utreda saken och förhoppningsvis kommer det en ändring snart.

Men även utan denna ändring kan vi på Åland bidra till att förbättra situationen. Många av dessa barn har behov av skolskjuts från och till två adresser och det måste utredas hur de kan få skjuts oavsett vilken förälder de befinner sig hos.

Föräldrarna kan ha helt olika förutsättningar gällande behov av fritidsverksamhet. Här får man se situationen i sin helhet och acceptera att barnet kan ha behov av fritidshem hos den ena föräldern och skjuts hem direkt efter skolan hos den andra. I dagsläget går dessa behov inte att kombinera vilket kan försvara vardagen avsevärt.

Dessa är bara några exempel på vad pusselfamiljer har att kämpa med i sin vardag. Samhället måste anpassas till att allt flera barn inte längre lever i den ”klassiska” kärnfamiljen. Moderna lösningar behövs för att matcha allas behov.

Vi behöver anpassa samhället så det gynnar alla familjer!

Annett Pfeifer (Lib)

kandidat i lagtingsvalet

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare