Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Anpassa samhällets service till moderna familjers behov

Samhällsservice behöver anpassas till familjernas vardag

Allt fler familjer separerar och många barn bor växelvis hos sina föräldrar, oftast en vecka hos den ena och en vecka hos den andra.

Studier visar att det systemet är bäst för barnen efter en separation. Vårt samhälle halkar dock efter. Strukturerna är inte alls anpassade åt växelvist boende vilket gör vardagen onödig krånglig för de drabbade.

Föräldrar vars barn bor växelvis intygar att det finns flera vardagliga problem i ett samhälle som fortfarande utgår från kärnfamiljen.

Barnbidraget betalas endast till den ena föräldern, kallelse till läkaren med mera skickas endast till en adress, endast föräldern som barnet är skrivet hos får ansöka om stöd – listan kan göras lång.

Grundproblemet är förstås att barnet inte kan skrivas på två adresser vilket dock inte är åländsk behörighet att ändra på. Finland håller som tur är på att utreda saken och förhoppningsvis kommer det en ändring snart.

Men även utan denna ändring kan vi på Åland bidra till att förbättra situationen. Många av dessa barn har behov av skolskjuts från och till två adresser och det måste utredas hur de kan få skjuts oavsett vilken förälder de befinner sig hos.

Föräldrarna kan ha helt olika förutsättningar gällande behov av fritidsverksamhet. Här får man se situationen i sin helhet och acceptera att barnet kan ha behov av fritidshem hos den ena föräldern och skjuts hem direkt efter skolan hos den andra. I dagsläget går dessa behov inte att kombinera vilket kan försvara vardagen avsevärt.

Dessa är bara några exempel på vad pusselfamiljer har att kämpa med i sin vardag. Samhället måste anpassas till att allt flera barn inte längre lever i den ”klassiska” kärnfamiljen. Moderna lösningar behövs för att matcha allas behov.

Vi behöver anpassa samhället så det gynnar alla familjer!

Annett Pfeifer (Lib)

kandidat i lagtingsvalet

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Barn i bild

Fler insändare