Publicerad 30 juli 2020 kl. 22:00

Ansvar under frihet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än. Själv är jag förvånad och faktiskt litet skrämd över hur friska och krya 70-plussare gav upp sitt självbestämmande så lätt. Något jag inte trodde var möjligt i våra demokratiska samhällen!

Jag anser att Sverige var modigt som vågade lita på att medborgarna skulle ta mera eget ansvar mot smittspridningen än andra länder gjorde. Sedan har brister i äldrevården och det faktum att Sverige tagit emot många inflyttade som på grund av bland annat språksvårigheter inte nåtts av varningar om smittspridningen tyvärr drabbats hårdare än sina grannländer.

Janne Holmén skrev i sin senaste krönika i Ålandstidningen om vikten av vitamin D för att stärka vårt immunförsvar.

Redan på 80-talet visade forskning att mjölk från kor som gick fritt på bete i hagar, skogar och på stränder innehöll flera hundra spårämnen mer än från kor som inte fick beta och därmed åt mera ensidig föda. Hur många spårämnen i vår kost som förlorats genom den industrialisering som skett med odlingen och maten har knappast forskats i tillräckligt, om ens alls, och om och hur det påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa.

För att inte alla samhällsmedel i framtiden ska slukas av sjuk- och äldrevård måste vi efter bästa förmåga själva försöka ta hand om vårt välmående! Någon annan lösning ser åtminstone inte jag.

Att åter vid nästa pandemi stänga samhället med troligtvis samma oerhört tragiska följd det nu lett till, kan inte få vara ett alternativ! Ångest och oro har brett ut sig i vårt samhälle, likaså ensamhet och mera våld i hemmet.

Uteblivet bistånd till fattiga länder gör att ännu fler barn inte kommer att vaccineras utan dör i de vanligaste barnsjukdomarna. Förutom svält.

Det blir ingen lätt situation våra politiker hamnar i när de ska fördela de EU-medel vi räknar med att få del av. Själv räds jag inga pandemier men känner oro för hur samhällskassan nu ska räcka till det livsviktiga miljöarbetet. Jag försöker trösta mig med att det parti, nämligen HI, som jag röstade på i senaste val insett att det inte är tid för konfrontationspolitik, utan att samarbete är det som nu måste gälla. Ändå måste miljöpolitiken ständigt vara i fokus!

Blåbärskogen väntar med mängder av underbara bär och då kan ju inte allt hopp vara ute! Så nyttiga och så goda!

Isabel Kvarnfors

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare