Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Antalet bilar är inte intressant

Det är för dyrt! Vi har inte råd! Hur vet vi att en insats verkligen fungerar? Det är vanliga frågor och invändningar från politiker och tjänstemän när sociala satsningar kommer på tal.

Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet.

I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna.

Förutom att skärgården tampas med utmaningar kring vad avfolkningen innebär, upplever man i dag stora svårigheter med att rekrytera formellt behöriga sökande till kommunala tjänster.

Det förekommer åldersmobbning mellan människor där vissa tror att någon som är över 40 eller 50 är fossiler som inget vet fast det som alla borde veta är att med ålder kommer vishet och erfarenhet som är till stor nytta.

Hållbarhet bör vara den centrala utgångspunkten i alla beslut och investeringar som görs.Vid bedömning av hållbarhet bör primärt beaktas miljöaspekterna, sedan de sociala aspekterna, och först därefter de ekonomiska aspekterna.

Det verkar finnas ett inbyggt systemfel i våra samhällsägda bolag. När någon på en hög häst i dessa bolag uppenbarligen inte längre klarar av att styra sin märr så vore det naturliga att personen fick sadla av och lämna hästen i sin box.

Den minnesgoda läsaren minns säkert hur Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström mångordigt förklarade vilket bra beslut man gjort, när styrelsen utsåg bolagets byråsekreterare till vd.

Jag var på föräldramöte till GHS häromsistens, och så långt är väl allt bra nog. Men blev mäkta förskräckt över den nya läroplanen och några andra ting.

Det förtjänar påpekas igen att den beslutade färjförbindelsen till Gripö med tillhörande högbro och

nya vägar inte kommer att innebära förbättringar för skärgårdstrafiken. Snarare blir det försämringar

I min valkampanj kallar jag mig själv för feminist. Som på beställning dyker män från den högerextrema sidan upp och avkräver mig på löften om att jag inte hatar män.

Barn i bild

Fler insändare