Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Anton Nilsson inte mogen sin uppgift

Efter regeringen Sipiläs fall har många ålänningar och svenskspråkiga i Finland hoppats att en mera svenskvänlig regering ska träda till i Helsingfors. Valet av SDP:s partiordförande Antti Rinne som eventuell framtida statsminister har genomgående tagits väl emot av ålänningar och finlandssvenskar. Av de traditionellt tre stora partierna i Finland, det vill säga SDP, Centern och Samlingspartiet, är den allmänna bedömningen att SDP är en garant för ett tvåspråkigt Finland och ett enspråkigt svenskt Åland. Om detta förefaller det råda stor samstämmighet.

Det är därför både nedslående och sorgligt att läsa Antons Nilssons yttranden om socialdemokraterna i valintervjun den 16 maj. Nilsson går också på person och tar sig rätten att definiera inte bara sina motiv utan också Camilla Gunells motiv för att kandidera till EU-parlamentsvalet. Jag citerar Nilsson. ”För min del handlar det om att säkra ett svensksspråkigt mandat, för henne (Camilla Gunell) handlar det om att dra röster till finskspråkiga socialdemokrater”. Ett yttrande som tydligt visar att Nilsson inte är sin uppgift vuxen.

Socialdemokraterna i Finland har svenskspråkiga i sina led och de finskspråkiga socialdemokraterna är inte våra språkfiender. Att tillskriva Camilla Gunell rollen som en språklig förrädare är under all värdighet för en politiker som har ambition att vara med i EU-parlamentet som uttryckligen finns till för att förena EU-medborgare oberoende av politiska värderingar, olika statstillhörigheter, språk, religion och andra mänskliga rättigheter.

Anton Nilsson har all rätt i världen att uttala sig fritt. Det är lätt att i kampanjens hetta bemöta sin politiska motståndare osakligt. Väljarna kan tänka själva. För min del tycker jag att Nilssons attityder och uttalanden om finländska socialdemokrater är skadliga med tanke på det framtida regeringsarbetet. Dessutom saknar Nilsson respekt för Camilla Gunells person och politiska integritet samt hennes politiska insatser och framgångar.

Barbro Sundback (S)

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”att tiga är att samtycka”. Även vi från Åländsk demokrati är emot rasism.

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt 10-åriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Det är trist att signaturen ”Det räcker nu Lib och S” (Ålandstidningen den 29.6) upplever att de nämnda partierna vill skapa en åsiktskorridor. Vi talar hellre om grundvärderingar, som att alla människor har lika värde.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning.

Hållbart initiativ har genom ett flertal undertecknare kritiserat det tankegods som jag har gett uttryck för. Detta är givetvis helt i sin ordning, och även välkommet i ett samhälle med yttrandefrihet.

Barn i bild

Fler insändare