Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Anton Nilsson står upp för viktiga åländska frågor

Jag hade själv inte möjlighet att närvara vid tisdagens debatt mellan Anton Nilsson och Camilla Gunell i Sittkoffs galleria, men av det reportage jag tagit del av så blir man både förfärad och sedan imponerad.

Förfärad, men kanske inte förvånad blir man när Camilla Gunells kampanjchef Sara Kemetter försöker raljera med ”maskor och buskar” då det gäller fiskeri- och jordbrukspolitik. Imponerad blir man sedan då Anton Nilsson står upp för några av de frågor som är ytterst viktiga för det åländska näringslivet. Det är uppenbart att Anton Nilsson som specialrådgivare fått en bra inblick i både lantbrukets och fiskerinäringens villkor.

Förutsättningarna för våra primärnäringar ser mycket olika ut inom EU. Lönsamheten på Åland för de flesta av lantbrukets produktionsgrenar är mycket ansträngd bland annat på grund av Rysslandsembargot och den som är insatt i dessa frågor inser att klimat-, miljö- och energifrågor också har stor betydelse för primärnäringarna.

Det skogsbruk som bedrivs på Åland och i Finland bidrar som exempel till en väsentlig kolbindning och genom att öka tillväxten i våra skogar kan Finland inom en snar framtid vara koldioxidneutralt.

Henry Lindström

Vd Ålands Producentförbund

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare