Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Anton Nilsson står upp för viktiga åländska frågor

Kommentarer (11 st)

Jaa, kära vän – det är inte

Jaa, kära vän – det är inte utan att man stundom lider med Dig och Ditt dilemma. Hur än Du kämpar för gemene ålännings möjlighet att uppnå det socialistiska himmelriket – ingen tycks ta Din, som det verkar, livsuppgift på allvar. Stackars Dig! Korstågens tid, den är dessvärre med råge förbi, den. Men, och ämnat som tröst; stadigt återkommande tillrättalägganden av bokstavshanteringen som sådan – det är inte den svårigheten som i första hand belyser den tillsynes smått hysteriska brådskan i Dina Budskap. Och just därför, som en första övningsuppgift rekommenderas Du härmed uppsöka någon som Du tror kan förklara skillnaden mellan ett politiskt parti och en fackförening. Förövrigt, ha en bra dag i humanitetens tecken!

Gräsrot, över mig behöver du

Gräsrot, över mig behöver du inte lida. Jag klarar mig gott utan din omtanke. Mig veterligen var väl personen i fråga VD inget politiskt parti, som togs ställning. Du är ute och cyklar. Dessutom håll dig till debatten. Utan personliga påhopp.

Oerhört viktigt att personer

Oerhört viktigt att personer på viktiga samhällspositioner aktiv deltar i debatten och tar ställning. Detta fördjupar och konkretiserar debatten och är oerhört viktigt för demokratin. Socialisterna har alla tider försökt motarbeta dessa initiativ och brunsmetar och förlöjligar vanligtvis personerna som vågar stå upp. Det finns i princip inte en enda samhällsviktig person som inte har anknytning till det socialistiska partier som står upp för socialistiska lösningar. De som stöder socialisterna är alltid i beroendeställning till socialisterna via PAF bidrag osv. De har således egenintresse i att stödja socialisterna då alla vet att en röst på socialisterna är en röst på mer bidrag på skattebetalarnas bekostnad.

Med hänvisning till Din

Med hänvisning till Din kommentar den 14 maj kl. 14:43 – 5 minuter innan Din kommentar som nu ifrågasätts blev producerad, liksom! Nå, om Du nu är så säker på att Du verkligen begriper skillnaden mellan en fackförening och ett politiskt parti – hur i hela friden kommer det sig då att DU tydligen på fullt allvar påskiner en 35-hövdad skara socialdemokrater, Camilla Gunells politiska bundsförvanter, att de skulle utgöra beståndsdelar i en fackförening? Och apropå just det, varför inte i någon mån åtminstone lite försöka slimma takten i Din verbala produktframställan?

Gräsrot, om någon vet

Gräsrot, om någon vet skillnaden på ett politiskt parti och facket är jag absolut rätt person, har suttit som medlem i facket och därtill ombudsman. inom politiken. Döm ingen innan du vet något om verkligheten Dessutom angående VD.ns uttalande såg inga andra Producenter som har satt ut sina namn på hans insändare.

Sidor

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Barn i bild

Fler insändare