Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Äpplen och päron i utbildningsdebatten

Rainer Juslin (Lib) väljer i sitt försvar av den förda utbildningpolitiken att att skjuta in sig på den nog så viktiga detaljen att samma löneförmån fås för en högre högskoleexamen. Väl så, men om de inte får tydliga direktiv för vad som krävs kommer de inte hem ändå.

Ett av sätten att göra denna omdiskuterade komplettering är att arbeta för en kraftigt nedsatt ersättning vilket är ett föga lockande alternativ när studielånen hopar sig. Den andra möjligheten verkar bli något slags färdighetstest som planeras tas i bruk nästa år.

Det börjar verkligen vara på tiden. Det förslag om samarbete med de närmast aktuella universiteten som Rainer Juslin skriver om i gårdagensÅlandstidningen är ett välkommet förslag om än något sent när reformen för att genomföra denna lärarutbildning i Sverige kom redan 2011.

Det som verkar vara viktigast för våra tjänstemän dit också Rainer tidigare under sin yrkeskarriär hörde är att tolka den lag vi har på ett så petigt sätt som möjligt,inte att ge en snabb, tydlig och rimlig väg för att kunna komma hem.

I stället för att försöka följa upp vad som saknas för att snabbt kunna ordna en adekvat komplettering så har det tagit åtta år från Sveriges utbildningsreform 2011 med denna inriktning till att vi nu käbblar om vad som ska krävas för att möjliggöra att få hem fler av våra utbildade ungdomar.

Det är detta som är pudelns kärna. Vi har lagstiftningsbehörigheten i utbildningsfrågor. Om det finns en vilja så måste det finnas en väg. Jag pratar inte om att skapa någon smitfil för dessa ungdomar, bara en klart utpekad väg som är lätt att bedöma och lätt att ta.

Om Rainer Juslin tänker jobba lika hårt för en efterlängtad tunnel för sina presumtiva Föglöväljare som det har jobbats för att förenkla detta så är jag den första att beklaga folket i den kön också.

Med hopp om att en god lösning ska kunna nås i bägge frågor.

Jonas Eriksson (C)

kandidat i lagtingsvalet

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Barn i bild

Fler insändare