Publicerad 9 september 2020 kl. 22:00

Är du med ”på tåget” om mobiltelefoni och 5g?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I telekomindustrins storslagna drömmar avtecknas sig en värld där alla är uppkopplade dygnet runt.

Nya användningsområden för uppkopplade hushållsapparater och andra maskiner, innebär nya lukrativa marknader att erövra. Industrin kommer att göra allt för att få dig att känna ett behov av att kommunicera med din tvättmaskin, åka omkring i en självkörande bil, eller småprata med ditt kylskåp och att ha ett smart hem.

Låter det lockande? Då är 5g en teknik för dig!

Framsidan har tyvärr också en baksida. Det finns hittills ca 20.000 publicerade rapporter (PubMed) om effekterna av trådlös teknik. Ca 65% av rapporterna visar allvarliga skador på allt levande. Enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund, är den trådlösa tekniken världens största experiment på människor någonsin, och kanske är en miljon svenskar nu skadade av den. De flesta förstår inte varför de mår dåligt..

Http:www.bioinitiative.org/report/index.htm innehåller mer än 1500 rapporter som alla visar på skador av den trådlösa tekniken.

Enligt en rapport som utarbetats av Bioinitiative Group i Australien är listan över skador skrämmande. Dålig spermiekvalitet, autism, Alzheimers, hjärncancer och barnleukemi.

Docent Dariusz Leszcynski, tidigare ledande forskare vid finska strålskyddsmyndigheten STUK, kom fram till slutsatser som de inte delade. Han fann att mobiltelefonstrålning påverkade celler även när de var under säkerhetsgränserna.

För vår hälsas bästa hoppa inte på 5g-tåget!

Bara en medmänniska

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Barn i bild

Fler insändare