Publicerad 19 december 2019 kl. 22:03

Är lagtingsmännen i Obunden samling rumsrena?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Obunden samling har fyra ”herrar” som sitter i lagtinget. Två av dem är jurister och båda verkar ha satt i system att driva processer mot landskapet, som de vanligen förlorar. Den ena av dem deklarerar att han tänker fortsätta med processerna även när han sitter i lagtinget. När inbetalda skatter för år 2018 redovisades i våra tidningar kunde man konstatera att den ena är nolltaxerare och den andra verkar betalar skatt enbart för arvodet från lagtinget.

Vad har de för rättighet till skatteförmåner som vi andra saknar? Den ena av dem är dessutom dömd för grovt ocker, ett allvarligt brott. Dessutom har han i sex års tid diskriminerat äldre personer, kvinnor samt personer med utomeuropeiskt ursprung i sitt företags bolagsordning.

Sedan har vi en ledamot som fick kalla fötter när media gjorde oss uppmärksamma på vad han skrivit på sociala medier. Han städade snabbt bort alltsamman.

När det gäller den fjärde ledamoten så skrev våra tidningar, för några år sedan, om oegentligheter när han tog ut arvoden för sotning.

Ytterligare kan nämnas att man senaste mandatperiod hade en lagtingsledamot som dömdes för misshandel av sin sambo.

Är vi verkligen förtjänta av den här typen av politiker i vårt lagting?

Undrar också över Centern som accepterar Obunden samling och dess lagtingsledamöter i regeringsbildningen. Jag har trott att de har en bättre värdegrund än så.

Pensionär i skärgården

Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Barn i bild

Fler insändare