Publicerad 20 januari 2020 kl. 22:00

Australiens skogsbränder är i många fall anlagda

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Bränderna beror till stor del på att de varit anlagda. Den 7 januari 2020 skriver AAP (Australian Associated Press) att Polisen i NSW (Queensland, Victoria,Tasmanien och South Australia) har gripit 183 personer för att ha anlagt bränderna.

Vad som är den bakomliggande orsaken till detta får den kommande utredningen visa. Det kan röra sig om försäkringsbedrägerier. Eller som många tror, att öka debatten om klimatförändringar!

Doktor Paul Read, chef för Nationella centret för forskning inom skogsbränder, tror själv att den stora mängden bränder är anlagda.

Klimathysterin, under ledning av bland annat Greta Thunberg, har antagit groteska former. I många av hennes anföranden har hon pekat på att människan flyger för mycket. Hur ställer sig då Greta själv till hur merparten av delegaterna i FN:s klimatkonferens kom till Madrid? Till den kommande World Economic Forum i Davos kommer ett hundratal mindre jetplan att landa.

Detta talas det aldrig om – liksom att det inte någonstans talas om vulkanutbrotten som inträffar då och då. Kraftiga vulkanutbrott på högre breddgrader har haft stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decenniers tid.

Den 26-27 augusti 1883 hade vulkanen Krakatoa ett utbrott där det uppstod tsunamivågor på 35-40 meter och minst 36.000 människor omkom. Har klimataktivisterna glömt den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott den 21 mars 2016 då luftrummet över 26 av Europas länder stängdes?

På flera ställen i världen är för närvarande flera vulkaner aktiva. Hur påverkas miljön av dessa? Hur påverkas miljön av allt som skjuts upp och som cirkulerar i rymden? Vissa forskare har påpekat att det är dags att städa ”där uppe”.

Klimatet har alltid ändrats vare sig vi vill inte. I boken Sidenvägarna anger författaren Peter Frankopian att den först kända klimatförändringen inträffade mellan åren 350-360.

Ryska forskare inom området permafrost har nu angett att vi går mot kallare tider. Debatten om klimatförändringarna bör och ska nyanseras – för klimatet har alltid ändrats och kommer att fortsätta göra det. Havet däremot är något verkligt akut att ta tag i.

Anders Andersson

Mariehamn

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare