Publicerad 20 september 2020 kl. 22:00

Även det offentliga Åland måste anpassa sin verksamhet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersättningen till ledig tid. Detta har mottagits kritiskt av oppositionen som menar att detta inte är rätt mot de anställda. Att en stor del av oppositionen har sin bakgrund i den offentliga sektorn är väl värt att notera.

Ingen arbetsgivare var sig det är ett landskap, kommun eller företag vill normalt göra något som är negativt för sina anställda. Verksamheter är väldigt beroende av sina anställda och vad är bättre för ett företag än att man har nöjd personal. Men nu är vi inte i ett normalt läge och nu handlar det speciellt om två saker, den ena är att övervintra genom att sköta ekonomin så smart det bara går och den andra om att inte tappa hoppet. Från landskapsregering och lagting har man genom ett antal stödpaket lindrat för både företag, individer och kommuner.

Den privata sektorn, med lyckligtvis ett antal undantag, har drabbats hårt. Åland med sitt beroende av färjnäring och turism är värst drabbat i hela Finland.Det finns många företag som under sommarperioden behöver bygga upp en kassa som ska räcka till nästa högsäsong. Nu gick inte det. Har man en verksamhet som i det närmast står stilla får det ringeffekter eftersom företagets behov av arbetstagare, konsumtionen och köp av tjänster stannar av. För den offentliga sektorn får detta verkningar i form av sysselsättningsåtgärder och minskade skatteintäkter.

Som en följd av pandemin såg vi mängder av anställda som blev permitterade och uppsagda. Många blev permitterade i 3 månader för att sedan få en förlängd permittering. Andra blev permitterade under en kortare period och därutöver skedde uppsägningar. Företag som ansetts vara säkra arbetsplatser har även de sett sig tvungna till nedskärningar.

I dag finns det över 1500 arbetslösa på Åland, jag vågar mig på att gissa att ingen av dem kommer från den offentliga sektorn. Att nu be offentligt anställda om att omvandla sin semesterpremie till ledig tid kan inte vara för mycket begärt. Det finns de anställda som gärna gör detta byte och det finns naturligtvis de anställda som räknat med semesterpremiepengarna och blir besvikna. Men de har sluppit bli permitterade eller uppsagda. Jag är helt säker på att alla de som nu är permitterade eller uppsagda med glädje skulle bytt sin semesterpremie mot ledighet bara de haft jobbet kvar.

Man pratar ofta om att den offentliga sektorn är för stor och för dyr men som alltid när det kommer till skarpt läge så backar man. I samma tag som ex liberalerna med kraft motsätter sig denna omvandling av semesterpremien så lämnar man in en motion om nollbudget. Andra har menat att omvandlingen av semesterpremien är kontaproduktiv eftersom mindre pengar då kommer ut i samhället. Nåväl, detta kanske är en sanning med modifikation eftersom ett antal miljoner kommer ut på marknaden i form av olika stödpaket.

Snart börjar arbetet med landskapsbudgeten för 2021, ett spännande och svårt arbete där man behöver se över verksamheter och kostnader på ett sätt man kanske aldrig gjort tidigare. Av speciellt intresse är vad prognoserna för skatteintäkterna för 2021 kommer att visa. Vi kommer alla att märka av pandemin under långa tider framöver och för att för att hantera detta så skadefritt som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Politiskt sett hoppas jag på enighet runt de svåra frågor som kommer att uppstå, nu behövs det mer än någonsin.

Roger Höglund ( C )

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Barn i bild

Fler insändare