Publicerad 15 september 2020 kl. 22:00

Badhusparken är för alla

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Beslutet om bansträckning justerades två gånger, efter det, för att ta hänsyn till den allmänna parken och byggnader runt om. En utvärdering gjordes. Märkligt att det nu plötsligt inte anses lämpligt att vistas i parken.

Discgolfföreningen har i våras lämnat in en anhållan om att utvidga området. Det är den anhållan som Infrastrukturnämnden tar ställning till. Dessutom vill föreningen ta över skötselansvaret från staden. Att någon annan sköter underhållet borde vi tacksamt och ödmjuk ta emot.

När Mariehamns stad samarbetar med tredjesektorn är det ingalunda fråga om någon privatisering av någon park. Det är fortfarande lika öppet och gratis att vistas där som förut. Tvärt om har samarbeten med tredjesektorn uttalat varit önskvärd och ökar det folkliga engagemanget.

Fakta i beredningen har lyfts fram och det har konstaterats att det innebär ett visst slitage på omgivningen när mängden besökare ökar. Åsikter har hörts och det har utgående från det gjorts flera justeringar i beslutet till fördel för åsikterna. Det politiska beslutet är att, med den fakta som grund, välja mellan att ha en orörd tom park eller en park där många vill vistas? Majoriteten i nämnden ansåg att en park som används är att föredra.

Ytterligare kan sägas att beslutet inte ett permanent tillstånd utan ett avtal på 3 år. Röd granit är ett väldigt hållbart material och kommer inte att slitas ut av att människor rör sig i parken. För min del väljer jag tro att alla som vistas i parken kan visa ömsesidig hänsyn till varandra. Vill man sitta i lugn och ro kan man vistas på den västra sidan med storslagen utsikt och vill man promenera eller kasta en disc så visar man hänsyn till varandra.

Det finns också åsikter om att parken nu känns tryggare att vistas i då den inte är så ödslig. Jag anser att beslutet har grundats på flera viljor med hänsyn till varandra och att detta är en acceptabel kompromiss. Ingen utesluts och alla har glädje av parken.

Det är nu upp till föreningen att förverkliga fortsättningen och jag önskar dem lycka till.

Julia Birney(Lib) Infrastrukturnämndens ordförande

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Barn i bild

Fler insändare