Publicerad 18 juli 2019 kl. 22:06

Bankkort i kollektivtrafiken ett litet steg mot digitalisering

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken. Gott så, men vi måste våga ta större steg.

För nästan exakt 50 år sedan myntades på månen uttrycket ”ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten”.

Åland måste våga ta större steg än att införa bankkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken när det gäller modernisering och informationsinsamlande. Jag har tidigare fört fram åsikten att vi måste öka på digitaliseringstakten på Åland, det får inte stanna upp med ett bankkort.

Till och med färdtjänsten har ett mer utvecklat system än det nu framtagna betalsystemet med bankkort. Färdtjänsten brukar ett kort som registrerar resenären och insamlar information. Allt för att utveckla färdtjänstens service.

Regeringen och infrastrukturavdelningen behöver starta betalningsappar som dels underlättar betalningar samtidigt som det möjliggör ett insamlande av information som kan utgöra underlag för en utveckling av kollektivtrafiken.

En utveckling av den måste bygga på information från användarna och en digitaliserad app skulle påskynda detta arbete. Vi ser nu också en början av utvecklingen inom skärgårdstrafiken när det gäller digitaliseringen. Även här finns det mycket att förbättra.

Genom digitaliseringen blir det mer användarvänligt och man undviker att hamna i långa telefonköer. Även här efterfrågas kunskap om hur många som uteblir när de på hemsidan får besked att färjan är full. Åland och skärgården har inte råd att missa dessa potentiella kunder. Vi har kapacitet och behöver se till att den blir fullt utnyttjad och utökad.

Dagens turister är vana att sköta mycket av sina bokningar och betalningar digitalt. Åland måste bli modernare om vi inte ska tappa mer inom turismindustrin. En industri som bygger mycket på information från brukarna och om vad de efterfrågar.

En annan turistsektor som skulle kunna titta på en gemensam boknings- och betalningsapp kunde vara gästhamnssektorn, ett område som just nu håller på att investera stora pengar i förbättrad service, som bättre motsvarar efterfrågan, och ökad kapacitet. En gemensam app skulle kunna fortsätta att utveckla deras affärsområde.

Här skulle den åländska digitaliseringskommissionen vara behjälplig med utvecklingen av informationsinsamlandet för framtida beslut. Regeringens påbörjade arbete med digitalisering får inte avstanna utan behöver öka takten.

Ett samhälle byggs på lagar med tillägget att det behövs information och fakta som underlag för beslut.

Mikael Staffas (Lib), lagtingsledamot

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare