Publicerad 22 januari 2020 kl. 22:00

Barbro, jag är inte illojal eller osaklig

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp. Inledningsvis vill jag minnas att vi kom överens om att Ingrid Zetterman (Lib) som ledde förhandlingarna skulle kommunicera resultatet med media.

Det var därför förvånande när jag den 3 januari både läste och hörde i lokala medier att Barbro Sundback kungjorde att Ingrid Zetterman skulle bli stadsstyrelsens ordförande. När Sundback är den som bryter överenskommelsen är det ju märkligt att inte vi andra politiker får uttala oss kan man tycka.

Jag blir lite fundersam varför Socialdemokraterna i Mariehamn tar till sig kritiken som förts fram om att man väljer att sätta en ordinarie stadsstyrelseledamot även i en politisk nämnd i Mariehamn.

Som politiker i Mariehamn i över 12 år och vid förhandlingsbordet efter flera val har vi haft en gemensam regel och överenskommelse i Mariehamn: En politiker ska inte sitta på två stolar, ordinarie i styrelsen och i en nämnd. Socialdemokraterna väljer att bryta detta. Det är upp till var och en att tolka vem som brutit vad och vad orsaken är.

Som tidigare gruppledare i Mariehamn för De obundna vill jag slutligen passa på att tacka S-ledamöterna Ulla Andersson och Martin Nilsson för ett gott samarbete i socialnämnden och stadsfullmäktige under den senaste mandatperioden. Vill även rikta ett tack till det samarbete jag haft med Sara Kemetter. Jag hoppas vi ses i stadspolitiken även i framtiden.

Anders Holmberg (Ob)

stadsstyrelseledamot

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare