Publicerad 14 maj 2019 kl. 22:06

Barn och ungdomar mår dåligt–när ska de få hjälp?

Under hösten och våren har jag märkt att våra barn och ungdomar mår sämre och sämre, problemen med skolan, och framför allt då gymnasiet blir större och större. Droger, missbruk, fylla och utanförskap är en vardag för många av våra ungdomar framför allt. Ett annat problem är också ensamhet och möjlighet till aktiviteter.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att synas, höras och att få en plats i samhället. I dagens samhälle är det inte så tyvärr. Under hösten och våren har jag fått möjligheter att lyssna på hur dagens situation ser ut för våra ungdomar. Jag blir mörkrädd, hur många flera barn och ungdomar ska vi tappa innan det händer något?

Det finns så många människor, organisationer, föreningar, frivilliga och även statliga människor med flera, som har så mycket hjärta och vilja att göra förändringar och som verkligen värnar om alla ungdomar, som gör sitt yttersta för att få fram hur situationen ser ut i dag. Det finns familjer som går sönder varje dag i kampen om att kunna ge sina barn och ungdomar den hjälp som de behöver.

Vi saknar läkare, psykologer, terapeuter, lärare, poliser, socialarbetare, fältarbetare och annan personal som behövs för att få ordning på det som händer i dag. Vad är det som gör att vi på Åland inte kan få mera personal hit? Är det för dåliga villkor, lönen inte passar eller vad är det som gör att vi inte kan behålla den personal som kommer hit under perioder? Vi har inte ens en ungdomsmottagning på ön. Vi har inga behandlingshem, eller ens möjligheter att kunna ta hand om berusade minderåriga barn och ungdomar.

Jag har hört och sett hur stort behovet är på denna ö, jag har hört hur personal släcker bränder och står i elden och sliter sitt hår. De gör fina presentationer, bjuder in till möten, har idéer och förslag till förbättringar på många plan, men är tyvärr tandlösa när det gäller att göra något åt saken.

Jag ser varje dag en hel del ungdomar i skolan, ser hur de faller från lektioner, skolkar, kommer efter och även hur mycket lärarna jobbar med dem, men det saknas personal.

Jag har hört om alla droger som finns och hur många som brukar det, hur de hamnar utanför alla nät som finns, inte önskvärda kan man säga. Är det verkligen så här det ska se ut?

Det är ju valår och när ska ni politiker börja se detta som händer, som ni hör om, som ni säkert märker händer omkring er? När är botten nådd innan ni agerar?

Att tillsätta flera chefsgrupper och göra trösklarna högre för de som verkligen behöver hjälp för att kunna klara av sina jobb är en väldigt dålig idé. Bättre att ge de grupper, organisationer och personal inom både sjukvård, psykiatrin och polisen de mandat och behörigheter som de behöver för att kunna sköta sina jobb och verkligen hjälpa våra barn och ungdomar.

Marie Seppälä

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare