Publicerad 1 januari 2020 kl. 22:00

Barnen på Söderhagen behöver känna sig trygga

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Stå på er, föräldrar till barn på Söderhagens daghem. Ni gör alldeles rätt som berättar vad som egentligen händer på daghemmet Söderhagen och hur ni och barnen upplever situationen.

Jag delar er oro för hur barnen har det. De styrande inom barnomsorgen i kommunen verkar helt ha glömt vad det står i kommunens eget barn-och ungdomspolitiska program.Att socialchefen säger att barnen i dag är utåtagerande och föräldrarna har för höga förväntningar är ett hån mot både barn och föräldrar. Barnens bästa borde vara högre prioriterat än vad socialchefens uttalande ger uttryck för.

Barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid under dygnet på dagis – då är det väl självklart att alla ska känna sig trygga med tillvaron. Men så har inte varit fallet i daghemmet Söderhagen.Barn behöver känna tillit till personalen och bygga relationer med dem och känna att personalen ser dem för vad de är. Barn behöver också en strukturerad vardag där deras behov tillgodoses.

Med stor personalomsättning är det svårt för både barn och personal att skapa relationer och barnen får svårt att känna tillit till personalen när de inte vet vilken personal som är på jobb.

Ingen vuxen skulle heller vilja byta chef flera gånger i veckan. Det skulle bara skapa oro och kaos. Man frågar sig – varför slutar personalen? Varför blir personal sjukskriven? Vad säger företagshälsovården? Vad säger myndigheten med tillsynsansvar över barndagvården? Har de styrande inom kommunen lyft frågan varför det är så stor personalomsättning inom barnomsorgen?

Inom äldreomsorgen poängteras trygghet för åldringarna och att det inte är för stor personalomsättning. Detta borde väl vara minst lika viktigt inom barnomsorgen. I andra kommuner på Åland verkar det fungera bättre. Hur kan det komma sig? Inte är det väl någon skillnad på Lemlandsbarnen mot andra barn på Åland?

Exempelvis i Jomala finns det kvar personal som jobbade på kommunens barnomsorg för 20 – 30 år sedan. Vad är det som gör att barnomsorgen, inklusive personal, verkar fungera i en kommun men inte i en annan? Kanske Lemlands kommun skulle fråga hur man gör i Jomala eftersom personalen verkar trivas där.

Nu är det dags för er styrande i Lemland att på allvar ta tag i problemen ni har inom barnomsorgen. Det spelar ingen roll när och var ni ska bygga ett nytt daghem – verksamheten just nu ska inte påverkas av det.

Det får inte bli så att barnen som gått på Söderhagen blir ett b-lag då de kommer till skolan inom kort.

Farmor

Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Barn i bild

Fler insändare