Publicerad 1 januari 2020 kl. 22:00

Barnen på Söderhagen behöver känna sig trygga

Stå på er, föräldrar till barn på Söderhagens daghem. Ni gör alldeles rätt som berättar vad som egentligen händer på daghemmet Söderhagen och hur ni och barnen upplever situationen.

Jag delar er oro för hur barnen har det. De styrande inom barnomsorgen i kommunen verkar helt ha glömt vad det står i kommunens eget barn-och ungdomspolitiska program.Att socialchefen säger att barnen i dag är utåtagerande och föräldrarna har för höga förväntningar är ett hån mot både barn och föräldrar. Barnens bästa borde vara högre prioriterat än vad socialchefens uttalande ger uttryck för.

Barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid under dygnet på dagis – då är det väl självklart att alla ska känna sig trygga med tillvaron. Men så har inte varit fallet i daghemmet Söderhagen.Barn behöver känna tillit till personalen och bygga relationer med dem och känna att personalen ser dem för vad de är. Barn behöver också en strukturerad vardag där deras behov tillgodoses.

Med stor personalomsättning är det svårt för både barn och personal att skapa relationer och barnen får svårt att känna tillit till personalen när de inte vet vilken personal som är på jobb.

Ingen vuxen skulle heller vilja byta chef flera gånger i veckan. Det skulle bara skapa oro och kaos. Man frågar sig – varför slutar personalen? Varför blir personal sjukskriven? Vad säger företagshälsovården? Vad säger myndigheten med tillsynsansvar över barndagvården? Har de styrande inom kommunen lyft frågan varför det är så stor personalomsättning inom barnomsorgen?

Inom äldreomsorgen poängteras trygghet för åldringarna och att det inte är för stor personalomsättning. Detta borde väl vara minst lika viktigt inom barnomsorgen. I andra kommuner på Åland verkar det fungera bättre. Hur kan det komma sig? Inte är det väl någon skillnad på Lemlandsbarnen mot andra barn på Åland?

Exempelvis i Jomala finns det kvar personal som jobbade på kommunens barnomsorg för 20 – 30 år sedan. Vad är det som gör att barnomsorgen, inklusive personal, verkar fungera i en kommun men inte i en annan? Kanske Lemlands kommun skulle fråga hur man gör i Jomala eftersom personalen verkar trivas där.

Nu är det dags för er styrande i Lemland att på allvar ta tag i problemen ni har inom barnomsorgen. Det spelar ingen roll när och var ni ska bygga ett nytt daghem – verksamheten just nu ska inte påverkas av det.

Det får inte bli så att barnen som gått på Söderhagen blir ett b-lag då de kommer till skolan inom kort.

Farmor

För den som uppskattar statistik och faktabaserad kunskap kan åländska lagtingsdebatter ibland kännas som världsrekordförsök i att inte se verkligheten.

Angående Robert Horwoods insändare den 19.2.

Den enda väckarklocka som borde ringa är den som varnar för populism. Brexit är ett resultat av lögner, falska påståenden och propaganda.

Jussi Halla-Aho ”må inte vara”, han är.

Än en gång kan vi läsa om daghemmet Söderhagen och än en gång måste föräldrar stå till svars i media. Denna gång med anledning av Annett Janssons insändare den 11.2.

Replik till Johan Lindström (18.2). Du skriver: ”Att ta bort läxor skulle säkerligen försämra resultaten för de flesta eleverna”. Det kan väl ändå inte vara barnens läxor som är avgörande för deras betyg?

Jag tyckte det var konstigt att reportrarna i Ålandstidningens Brexit-reportage den 31 januari intervjuade ett skevt urval personer om deras reaktioner på Brexit.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid.
I dag: Björn Rönnlöf, Sottunga

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid.
I dag: Maria Boström, Föglö

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

Barn i bild

Fler insändare