Publicerad 17 juli 2019 kl. 22:00

Bästa klimatalarmister, rör inte våra barn!

Kommentarer (2 st)

I Tyskland börjar det komma

I Tyskland börjar det komma ut dekaler med texten Fuck you Greta ! En gång i tiden har vi haft istid på jorden. Så uppvärmningen har nog pågått en betydligt längre tid än vi kanske begriper.Visst går allt fortare nu , men vem har egentligen sagt att jorden och människorna skall bestå i evinnerliga tider ?

Bästa Fredrik Fellman, ett

Bästa Fredrik Fellman, ett blint förtroende till det som slentrianmässigt kallas ”vetenskapen” – det har alltför många gånger ... liksom ”i värsta fall” ... visat sig vara ungefär lika värdefullt som en fis på dynghögen, det. Som något av höjden på en dylik förtröstan framstod, under slutet av 1900-talet, en engelsk ”forskningsrapport” alarmerande om att kaffe i kombination med ost som smörgåspålägg framkallar cancer. Så det så, liksom! Vilken sort av cancer, och vilken kroppsdel den helst skulle drabba – med full säkerhet framgick det dock inte av ”vetenskapsrapporten” i fråga. Och tur var väl det, eftersom just en grupp brittiska ”vetenskapsmän” något år senare lanserade just kombinationen av kaffe och ostsmörgås som en av cancerns främsta fiender. Sensmoral därav, inte ens vetenskapsmän tycks gå helt och hållet fria från följande klassificering: ”vissa kunskapsspäckade experter har visat sig vara specialister som vet allt mer om allt mindre – för att slutligen behärska allting om ingenting”! Frågan är – hur bör ledarskribenter i största allmänhet beaktas därvidlag?

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare