Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Bättre att bygga broar än murar

Relationerna mellan Åland och Finland har under en längre tid varit rätt ansträngda och olika falanger manar på! Vi är på väg över ättestupan, det finns ingen återvändo längre, måttet är rågat, vi har nått vägens ände och så vidare.

Jag tycker att vi som kandiderar måste ta ett ansvar för vad vi säger och uttrycker i media. Det är fel om man går ut i valkampanjen och försämrar Ålands relationer med Finland för egen vinnings skull.

Varje överdrivet populistiskt utspel i språkfrågan tas naturligtvis emot med förtjusning av våra språkmotståndare i Finland och ger dem än mer ammunition för att motarbeta och förlöjliga oss.

Jag har personligen kämpat för svenska språket i Finland under många år. Trots att jag ideligen hört att det är lönlöst och att jag kastar bort min tid, har min fasta övertygelse alltid varit att ingenting är omöjligt, inte ens det svenska språket i Finland.

Jag tillhör bland annat en stor organisation (Lions) och som medlem har jag i många år tyckt att bristen på svenska i organisationen varit beklämmande. Så när jag började engagera mig på distriktsnivå som distriktssekreterare, såg jag till att all officiell information gick ut på båda språken.

I början var det en ständig kamp med att förklara att många medlemmar, framför allt på Åland, faktiskt inte kan verka i organisationen om man inte får information på sitt modersmål. Sedan som ledare för distriktet och kunde bevaka situationen. Nu tre år senare fortsätter det på samma sätt som det aldrig varit annorlunda.

Under samma tid var jag även med och startade en grupp vars mål var att få till en officiell nationell arbetsgrupp, som skulle värna om det svenska språket inom Lions Finland. Första året man försökte få igenom motionen misslyckades det, då man krävde det ena och det andra.

Jag kritiserade tillvägagångssättet skarpt och fick följande år själv till uppgift att lobba för saken då jag även satt med i det nationella rådet. Under kommande år informerade jag övriga ledare om hur situationen för oss 1.500 svenskspråkiga medlemmar såg ut.

Jag upplyste dem även om att större delen av våra 200 ålänningar i organisationen inte kan någon finska alls och fick förståelse. Under senaste årsmöte i Uleåborg gick motionen igenom.

Trots att vi är 23.000 medlemmar var det inte en enda officiell röst mot motionen den här gången. Det är ett bevis på att det till synes mest omöjliga är möjligt, bara man gör det på rätt sätt.

Som med så mycket annat här i livet kan man förebygga och ändra på en massa attityder, misstolkningar och även rädsla, om man gör det på rätt sätt. Det lönar sig inte att sitta hemma och skrika mot ladugårdsväggen om hur illa vi blir behandlade i språkfrågan, utan vi måste ständigt upplysa ovetande om våra behov och påtala alla de positiva saker tvåspråkigheten medför.

Men varje gång vi gör oseriösa utrop och påhopp om ”förfinskningen” så gör vi bara klyftan större.

Ge aldrig upp, gör om och gör bättre, tills det lyckas! Så länge vi lever i symbios med Finland måst vi göra det bästa av förhållandet utan att för den skull ge avkall på vår egen identitet och självaktning.

Vi ska självfallet jobba stenhårt med språkfrågan för ingen annan gör det åt oss.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare