Publicerad 24 september 2020 kl. 22:00

Bättre kan ni, LR

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Replik till Roger Höglund.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C)) kommenterar i en insändare i måndagens tidning oppositionens kritiska hållning till att den allmänna förvaltningens och de underställda myndigheternas anställda ensidigt förväntas byta ut sin semesterersättning mot ledig tid. Jag kritiserade detta förfarande i mitt anförande under remissdebatten. Insändaren återger i stort replikväxlingen mellan mig och Höglund (C).

Det ska klargöras från början att vi definitivt inte är motvilliga till att även det offentliga Åland i detta läge ska bidra till att sänka driftsutgifterna för självstyrelsen. Vi är snarast kritiska till den personalpolitik som man nu gått in för genom dessa panikartade och högst diskutabla metoder.

Gällande kollektivavtal har redan under lång tid gett de anställda möjligheten att byta ut semesterersättningen mot ledig tid, om man så önskar. Det här har alltid gjorts i varierande utsträckning och med olika motiv och utifrån de individuella förutsättningarna. Nu förväntas alla dras över samma kam. Schabloner är lämpliga att använda i många sammanhang men inte när man ska bedriva en stimulerande personalpolitik vars målsättning är att behålla och rekrytera de bästa krafterna till i självstyrelsemaskineriet, i synnerhet när man inte kan konkurrera med motsvarande löner på den mycket begränsade åländska arbetsmarknaden.

Alla ekonomer är överens om, däribland säkerligen även ledamot Höglund (C), att den s.k. osthyvelprincipen inte är att föredra när konstruktiva lösningar ska komma till för att uppnå långsiktiga ekonomiska effekter. Här förväntar vi oss mod av landskapsregeringen för att göra prioriteringar och förändra i strukturer genom att utgå från det åländska samhällets och ålänningarnas lagstadgade rättigheter och behov. Och litet empati skadar inte heller.

Det ligger ett stort ansvar på landskapsregeringen att värna om sin personal. Allt blomsterspråk till trots är det på verkstadsgolvet som självstyrelsen upprätthålls. Motivera och ge verksamhetsförutsättningar i stället för att splittra och härska.

Det förundrar mig var sådana här idéer har sitt ursprung egentligen. Efter att ha hört mig för kan jag konstatera att den här typen av indirekta krav och fantasilösa grepp inte förekommer i riket, vare sig på departements- eller myndighetsnivå.

Man har visserligen på kommunalpolitiskt håll gjort trevande försök men efter konsultering avstått från att gå vidare med det. Det finns en orsak till det. Man plockar inga stilpoäng med dunkla grepp och det drabbar rekryteringen i förlängningen.

Nej, bästa landskapsregering, bättre kan ni. Förr hade vi en gemensam målsättning att ålänningarna ska ha det minst lika bra som man har det i riket, eller helst bättre. Inte har vi väl gett upp den devisen ännu?

Rainer Juslin (Lib)

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Ordet skrinna böjs på följande sätt: skrinna, skrann, skrunnit. Till exempel: Jag lärde mig skrinna som barn med skridskor man fäste under skidskorna. Sedan skrann jag mycket på Väinämöinens isbelagda grusplan medan jag bodde i Helsingfors.

Mariehamns gymnastikförening är trångbodda. MSG söker energiskt efter en lokal så att de kan ta emot den långa kön med barn som man i dagsläget tvingas avvisa från Bollhalla på grund av kapacitetsbrist.

När ms Kapella sänkte ms Viking 2 i Mariehamn var jag nybakad skeppsbyggnadsingenjör vid Redarnas öms. försäkringsbolag med ansvar för skadetekniska avdelningen. Haveriet hamnade på mitt bord.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Barn i bild

Fler insändare