Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Behandla inte ekonomiska problem som brottslighet

Om vi nu säger att jag kommer in i lagtinget kommer jag att ta i det här med landskapsfogdeämbetet och hur folk behandlas där. Fogdar säger att de följer lag men de måste ju själva se att något är galet då fler och fler går på knä under skuldbördor.

Då måste ju sökas felet för att kunna hjälpa folk i stället för att stjälpa och lägga sten på börda. Man måste lyssna på den som är i knipa utan att stänga in denne i ett bås som är låst och har skottsäkert glas.

Man är ingen brottsling för att man har ekonomin i oskick. Är man däremot alkoholist eller knarkare skickas man på samhällets bekostnad på avvänjning en månad åt gången för stora pengar. Detta kan man få flera gånger vilket också är bra.

Om man kommer ur sitt missbruk vilket ett flertal gör är att stämma i bäcken och inte i ån. Missbruk av pengar och lån straffas däremot hårt. Då kunde samhället också ge liknande summor för att betala skulder med. Kanske flera gånger vid behov.

Som det nu är behövs verkligen lagändringar snarast samt också i FPA:s åldersmobbning. Där har sossarna försämrat för folket på ett mycket fult sätt.

Det ska bli ett nöje att handgripligen utreda varför statliga myndigheter behandlar folk så illa då de i stället kan göra sitt bästa för att folk ska få ett bättre liv.

Kurre Holmberg (ÅLD) i Jurmo

kandidat i lagtingsvalet

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare