Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Behandla inte ekonomiska problem som brottslighet

Om vi nu säger att jag kommer in i lagtinget kommer jag att ta i det här med landskapsfogdeämbetet och hur folk behandlas där. Fogdar säger att de följer lag men de måste ju själva se att något är galet då fler och fler går på knä under skuldbördor.

Då måste ju sökas felet för att kunna hjälpa folk i stället för att stjälpa och lägga sten på börda. Man måste lyssna på den som är i knipa utan att stänga in denne i ett bås som är låst och har skottsäkert glas.

Man är ingen brottsling för att man har ekonomin i oskick. Är man däremot alkoholist eller knarkare skickas man på samhällets bekostnad på avvänjning en månad åt gången för stora pengar. Detta kan man få flera gånger vilket också är bra.

Om man kommer ur sitt missbruk vilket ett flertal gör är att stämma i bäcken och inte i ån. Missbruk av pengar och lån straffas däremot hårt. Då kunde samhället också ge liknande summor för att betala skulder med. Kanske flera gånger vid behov.

Som det nu är behövs verkligen lagändringar snarast samt också i FPA:s åldersmobbning. Där har sossarna försämrat för folket på ett mycket fult sätt.

Det ska bli ett nöje att handgripligen utreda varför statliga myndigheter behandlar folk så illa då de i stället kan göra sitt bästa för att folk ska få ett bättre liv.

Kurre Holmberg (ÅLD) i Jurmo

kandidat i lagtingsvalet

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare