Publicerad 20 mars 2019 kl. 22:03

Beklagligt att ABF ifrågasätts

Kommentarer (7 st)

I motsats till Henrika Nordin

I motsats till Henrika Nordin är jag av den åsikten att medborgarna inte skall via skattesedeln vara tvungna att finansiera ABF:s indoktrinering i socialism. ABF är en kvarleva av det postsovjetiska samhället. Numera kan bildning fås med modernare metoder utan indoktrinering

ABFs nuvarande

ABFs nuvarande verksamhetsplan har bara ett mål, nämligen att få alla invandrare att rösta socialistiskt. Och vad innebär meningen att föreningen skall främja ett aktivt medborgarskap? jo den betyder absolut ingenting i praktiken.

Sedan 2012 har kommittén för

Sedan 2012 har kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken lyft 10.000 tals euro i bidrag för att indoktrinera kvinnor i socialismens irrläror. Ordförande för kommittén var Sara Kemmetter. Genusfrågor har dryftats under trivsamma champagnekvällar.

Är det NÅGON som anser att

Är det NÅGON som anser att Emaus är OPOLITISKT? Emmaus välkomnar den nya socialvårdslagen och ser den som ambitiös med många förbättringar men menar att lagstiftningen inte garanterar grundläggande stöd och service för de allra svagaste.De anser att papperslösa eller andra utan hemkommun inte endast ska ges brådskande socialvård och tjänster enligt barnskyddslagen. Därför borde lagförslaget till ny socialvårdslag enligt Emmaus kompletteras vad gäller rätten till socialvård i icke-brådskande fall förpersoner som saknar hemkommun i Finland.

Instämmer tillfullo,

Instämmer tillfullo, Sapientia! Vill bara för säkerhets skull tillägga, vårt ”värdesättande” av ett så kallat bildningsförbund, i utpräglad socialistisk regi – vettlöst tärande på landskapskassan, och i lag med en så kallad feministakademi – vår ”uppskattning” därvidlag, den bör vi alla noga avhålla oss ifrån att vidarebefordra till Emmaus trevliga butikspersonal.

Kritiken mot kommunreformen har varit hård ända sedan arbetet påbörjats. Denna kritik har ofta varit långt ifrån konstruktiv och upprepade gånger har reformen målats upp som domedagen för den kommunala demokratin.

Ålands framtids ordförande säger att hon inte tycker regeringen har gjort tillräckligt för ensamförsörjande.

Jag skulle vilja ställa en fråga till Mariehamns Energi. I prislistan normalförbrukare på hemsidan anges dels överföringsavgift på 3,65 c/kWh och dels elavgift på 3,81 c/kWh, vardera utan moms.

Våra courtagenivåer för näthandel är volymstyrda och varierar för ägarkunder från 0,05 till 0,18 procent. Vid mindre affärer finns en minimiavgift som är mellan 3-8 euro.

Mosse Wallén efterfrågar de åländska bankernas handelsavgifter för Rederi Ab Eckerö och Viking Line Abp. Frågorna beskriver bland annat noll courtage hos Swedbank och väldigt låga avgifter hos näthandelsbolagen Avanza och Nordnet.

Dimensioneringen av hälso- och sjukvårdspersonalen och vårdens kvalitet vid effektiverade serviceboenden (ESB) måste stadgas i lag.

Min uppfattning är att det totala kostnadstrycket på bankkunder är högre i Sverige än här på Åland och i Finland, vilket jag baserar på att svenska banker har klart högre lönsamhet än vad finska banker har.

Åland är rikt brukar det heta. Vi tjänar mer än finländarna överlag, och vår sysselsättningsgrad gör närregionerna gröna av avund.

Vårt spelbolag ger miljoner till föreningar som producerar kultur och social service.

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Så har kallelsen till Viking Lines bolagsstämma kommit ut. Trots kritik från aktieägare och media på Åland och i riket gällande de svaga resultaten och hög medelålder väljer styrelsen att omvälja sig själva.

I onsdags fastställdes valresultatet och den nya riksdagen tillträdde formellt. Det är en kort startsträcka där erfarenhet och rutin är viktiga styrkor vid sidan av röstetalen. Redan har spekulationerna kring nästa regering kommit i gång.

I en insändare kritiserar Ålands framtid genom dess ordförande landskapsregeringens arbete mot ekonomisk utsatthet.

Måndagens pangnyhet för småsparare i Sverige var Swedbanks meddelande om att banken slopar sina courtageavgifter vid aktiehandel.

I klartext innebär det att bankens kunder får handla aktier gratis.

Barn i bild

Fler insändare