Publicerad 20 mars 2019 kl. 22:03

Beklagligt att ABF ifrågasätts

Kommentarer (7 st)

I motsats till Henrika Nordin

I motsats till Henrika Nordin är jag av den åsikten att medborgarna inte skall via skattesedeln vara tvungna att finansiera ABF:s indoktrinering i socialism. ABF är en kvarleva av det postsovjetiska samhället. Numera kan bildning fås med modernare metoder utan indoktrinering

ABFs nuvarande

ABFs nuvarande verksamhetsplan har bara ett mål, nämligen att få alla invandrare att rösta socialistiskt. Och vad innebär meningen att föreningen skall främja ett aktivt medborgarskap? jo den betyder absolut ingenting i praktiken.

Sedan 2012 har kommittén för

Sedan 2012 har kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken lyft 10.000 tals euro i bidrag för att indoktrinera kvinnor i socialismens irrläror. Ordförande för kommittén var Sara Kemmetter. Genusfrågor har dryftats under trivsamma champagnekvällar.

Är det NÅGON som anser att

Är det NÅGON som anser att Emaus är OPOLITISKT? Emmaus välkomnar den nya socialvårdslagen och ser den som ambitiös med många förbättringar men menar att lagstiftningen inte garanterar grundläggande stöd och service för de allra svagaste.De anser att papperslösa eller andra utan hemkommun inte endast ska ges brådskande socialvård och tjänster enligt barnskyddslagen. Därför borde lagförslaget till ny socialvårdslag enligt Emmaus kompletteras vad gäller rätten till socialvård i icke-brådskande fall förpersoner som saknar hemkommun i Finland.

Instämmer tillfullo,

Instämmer tillfullo, Sapientia! Vill bara för säkerhets skull tillägga, vårt ”värdesättande” av ett så kallat bildningsförbund, i utpräglad socialistisk regi – vettlöst tärande på landskapskassan, och i lag med en så kallad feministakademi – vår ”uppskattning” därvidlag, den bör vi alla noga avhålla oss ifrån att vidarebefordra till Emmaus trevliga butikspersonal.

I dagens samhälle har familjer där båda föräldrar jobbar som anställda bättre förutsättningar att ta vårdledigt än familjer där en eller till och med båda föräldrar är egenföretagare.

Har du funderat vad som sker omkring oss? Det gör jag. Hjulet snurrar allt snabbare. Världen förändras i rasande takt och jag har ibland svårt att hänga med.

Oj, en sådan helg och det är mycket kvar av veckan! Åland bjuder just nu på upplevelser och värdskap av högsta världsklass. Sjödagar, Rockoff, kräftpremiär, teater, konserter, Poker Run, cruising och så vidare.

Under flera år har larmrapporter kommit om torskens hälsotillstånd i Östersjön. Alla rapporter påvisar att torsken håller på att ”torska” i sin utveckling, torsken minskar i storlek och blir könsmogen i ”barnstadiet”.

Högsommaren är den tiden på året då befolkningen på Åland ökar som mest och det innebär ett högre tryck på Mises anläggningar. Även om extra tömningar, extra kärl och städrundor är insatta under sommarveckorna så räcker det inte alltid till.

Svar till Martin Nilssons fråga om hur Högskolan på Åland “kan vara behjälpliga i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion” (18 juli 2019).

Jag är verkligen ingen botaniker. Kan eventuellt skilja en solros från en vitsippa. Dock vet jag vilken stor dragningskraft blommande vägrenar har för dagens turister till fots, på cykel eller i bil.

Vad är det för hönshjärnor på Mariehamns stad som har givit tillstånd för nöjestrafik med helikopter i Östra hamnen med start och landning var 15:e minut? Oljudet överstiger säkert den tillåtna gränsen.

Jag har besökt stranden vid Mariebad flera år i rad och flera gånger per säsong och nu senast förra veckan. Stranden i sig med platsen, läget, solstolar med mera är bra och det finns inget att klaga på med det.

Jag har gjort bort mig. För andra gången på ett par månader har jag glömt att begära förnyelse av ett elektroniskt recept, den här gången för blodtrycksmedicin. Jag har 17 mediciner och den elektroniska receptlistan är mycket lång och krånglig.

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken. Gott så, men vi måste våga ta större steg.

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer.

Barn i bild

Fler insändare