Publicerad 30 juni 2020 kl. 22:00

Besöksförbudet på äldreboenden olagligt

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

Metoden visade sig effektiv. Nu när situationen lugnat ner sig och är rätt stabil pågår en diskussion om huruvida de vidtagna åtgärderna kränkt grundlagens bestämmelser om fri- och rättigheter. Jag har själv offentligen ifrågasatt det så kallade besöksförbudet på våra äldreboenden. Min åsikt är att de äldre av de sociala myndigheterna inte kan frihetsberövas utan att de äldres rätt att umgås med sina anhöriga måste säkras. Hur man gör det är äldreomsorgens ansvar att lösa.

Biträdande justitieombudsman Maija Saksin tog för en tid sedan ställning till förbudet och konstaterade att besök hos äldre förbjudits eller begränsats på ett olagligt sätt.

När besöksförbudet nu förlängs åtminstone till den 31 juli måste de sociala myndigheterna se till att de äldre kan träffa sina anhöriga under säkra förhållande både inom- och utomhus. För att denna rätt ska tillkomma alla äldre måste landskapsregeringens ansvariga tjänstemän följa upp att de äldres rättigheter respekteras. Ändamålet helgar inte medlen.

Erfarenheterna från äldreomsorgen i Sverige tänder några röda lampor som vi verkligen borde ta på allvar. En av orsakerna till den höga smittspridningen på äldreboenden i Sverige anses bero på personalens anställningsvillkor. En stor del av personalen är timanställd och rör sig mellan olika äldreboenden för att tjäna ihop till sin lön. Detta för givetvis med sig en ökad risk för smittspridning men också brister i vården och omsorgen av de äldre. Många olika vårdare besökare de äldre. De har inte möjligheter att etablera en tillräcklig vårdrelation med de äldre och risken för felbehandlingar och andra brister i omvårdnaden av de äldre är uppenbara.

Än en gång kan vi konstatera att en fast anställd kompetent personal inom äldreomsorgen är en viktig faktor för att trygga vård- och omsorgskvaliteten. Ett fast team med tillräcklig personal på varje avdelning är grunden för ett lyckat äldreomsorgsarbete. En sådan struktur borde vara utgångspunkten för all utveckling av äldreomsorgen. Nerifrån upp i stället för tvärtom.

Inom mars månad skulle socialnämnden i staden ha avgivit ett utlåtande om demenskommitténs betänkande. På grund av pandemin säger man sig inte ha haft tid med ett utlåtande. Det må så vara men nu måste utlåtandet ges.

Vi kan inte vänta längre med konkreta åtgärder och satsningar inom stadens äldreomsorg. Behoven inom äldreomsorgen växer oberoende av coronan. Vi behöver ha siktet inställt på ett demenscenter. Ju förr vi kommer i gång med projektet desto bättre. Att skylla på coronan är inte ett godtagbart argument längre. Livet går vidare och den åldrande befolkningens behov måste beaktas för att garantera alla en värdig ålderdom.

Barbro Sundback (S)

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare