Publicerad 6 augusti 2019 kl. 22:00

Bevara även det gamla Gregersö

Jomala församling har informerat via pressen att man vill satsa på sin lägergård på Gregersö. Det är ett glädjande besked! Gregersö är en fin miljö för olika verksamheter. I tidningsnotisen kunde man läsa att församlingen laborerar med två alternativ: att riva och bygga nytt eller att bygga nytt samtidigt som det gamla huset bevaras. Det förra alternativet är inget alternativ:

För det första är det gamla karaktärshuset i gott skick.

För det andra är det gamla karaktärshuset av kulturhistoriskt intresse. För det tredje är det gamla karaktärshuset atmosfärskapande och en trivselfaktor av rang. För det fjärde är det inte hållbart i dessa ”miljötänktider” att riva en funktionell och fungerande byggnad - att riva det gamla karaktärshuset för att ge plats åt ett nybygge är inte miljömässigt försvarbart.

Ett nytt kompletterande hus får gott och väl plats i anslutning till det gamla karaktärshuset. Ett genomtänkt nyskapande i kombination med det gamla huset kommer att ge Gregersö en inspirerande, rogivande, trivsam och funktionell anläggning.

I en tid där särskilt de gamla miljöerna i Mariehamn föraktas, hoppas jag de förtroendevalda i Jomala har större intresse och förståelse för kulturarvets betydelse. Satsa på ett nytt Gregersö, men gör det inte på bekostnad av det gamla, utan i symbios med det.

Kjell Ekström

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare