Publicerad 7 juli 2019 kl. 22:00

Bilen ett fordon i för ändring

De flesta av oss på Åland har ett fossildrivet fordon idag och det kommer vi säkert även ha i morgon. Åland är mycket fordonstätt och också med en ålderstigen fordonsflotta. Det talar för att vi även under lång tid kommer ha fossildrivna fordon i trafik.

Ålänningarna är ekonomiskt medvetna och väljer att återanvända sina fordon under lång tid. Det syns också genom den privatimport av begagnade fordon till Åland som är stor. Det blir säkert också se en ökning av privatimporten av elfordon och andra fordon som drivs genom förnybara energibärare. Denna import kan komma leda till att vi får se en snabbare ökning av fossilfria bilar på Åland.

Under de resor som jag gjort under de senaste månaderna till olika möten och seminarium i Bryssel, Göteborg och nu senast Almedalen har det tydligt framkommit att nu ökar omställningstakten från fossildrift till batterier och bränsleceller. I Sverige tror man att av antalet nya fordon som säljs 2020, så kommer majoriteten vara med batteridrift. Orsaken till det är att infrastrukturen, laddstolpar, byggs ut i rask takt. Det mest ekonomiska är att ladda batteriet där bilen står mest still, hemma eller vid arbetsplatsen, och komplettera genom det utbyggda nätet där bilar står naturligt still i runt en timme, exempelvis restauranger, butiker, kulturbyggnader, idrottsanläggningar mm.

Just bristen på infrastrukturen för gasbilar för ca 10 år sedan visar på vikten av en väl utbyggd infrastruktur för en lyckad omställning. Gasen kan beskrivas som en ”dagslända” när det gäller personbilar.

Det nya nu är att vi i en nära framtid kan skapa vår egen energi, vätgas som omvandlas till bränsleceller. Det är vår sol- och vindenergi som kan omvandlas till just vätgas. I Mellaneuropa, Norge och Asien sker nu en satsning på infrastrukturen för bränsleceller för att möjliggöra en snabb omställning även till fordon med en drivlina av bränsleceller.

Marknaden utgår ifrån är att den tyngre trafiken på land och till sjöss samt långdistansfordon som kommer försörjas av bränsleceller. Även flyget ser just bränsleceller som ett alternativ för att reducera sina utsläpp med förnybar energi. För Åland är det viktigt att flyget kommer finnas även i framtiden, vi är en del i en helhet och vinner inget på att späka oss för att vinna lokala politiska poäng. Omställningen till bränsleceller accelererar nu i snabb takt. För hundra år sedan gick omställningen från häst till bil på tio år och nu går utvecklingen snabbare, så kanske ser vi förändringen under den kommande 5–10 åren i omvärlden.

Åland behöver fortsätta sitt arbete med omställningar från fossildrift till förnybart, både på land och till sjöss.

Mikael Staffas (Lib)

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare