Publicerad 14 september 2020 kl. 22:00

Biologisk mångfald en fråga om överlevnad

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel. Internationella forskare säger att vi nu är inne i ”det sjätte massutdöendet” och att klimatförändringen kommer att förvärra situationen.

Artförlusten pågår också i Finland enligt en färsk bedömning från naturresursinstitutet och

miljöcentralen. Även på Åland har antalet arter och biotoper som rödlistats ökat.

Ytterst är förlusten av biologisk mångfald ett hot mot de gratistjänster naturen erbjuder oss. Det handlar om tillgången till frisk luft, rent vatten samt bördig jord och pollinering för våra livsmedel. Därför måste vi alla genast vidta åtgärder – på alla plan.

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas fjärde mål om ett ekosystem i balans senast 2030 är ambitiöst. I somras fastställdes färdplaner för att uppnå alla strategiska utvecklingsmål där det framgick att det krävs särskilda åtgärder för att vi ska nå målet. Vi menar att frågan måste

få ett större utrymme i den politiska debatten.

Ett av de effektivaste sätten att stärka den biologiska mångfalden är att skydda mer natur. Arbetet har länge varit eftersatt men fått ny glöd efter fredningen av Stornäset och det stora naturintresse som pandemin fört med sig. Hållbart initiativs avsikt är att fortsätta öka andelen skyddad natur – både till land och till havs. Samtidigt vill vi starta uppdateringen av naturvårdslagstiftningen för att öka art- och biotopskyddet.

För oss är det också självklart att de markområden som det offentliga äger ska användas för att gynna artrikedomen såsom vägrenar, lekplatser eller lärmiljöer. Att skapa gröna strukturer i den gemensamma planeringen

är helt avgörande för arternas spridningsvägar. Frågan lyfts nu i höst i Lemland, Hammarland och Mariehamn. Dessutom är det viktigt att alla bespisningar i högre grad köper in lokala, hållbara produkter som håller betesmarkerna och ängarna öppna.

Bevarandet av biologisk mångfalt kräver samtidigt ett lokalt engagemang. Allt fler låter sina gräsmattor växa fritt, spikar upp insektshotell, bygger våtmarker och snickrar ådtak. Dessutom ser vi en uppgång i köp av hållbara produkter utan palmolja, halvfabrikat eller skadliga kemikalier.

Men för att uppmuntra fler att göra gott för naturen behöver de ekonomiska incitamenten öka. I uppdateringen av de nya EU-programmen kommer

det därmed att vara helt avgörande att styra stöden till åtgärder som främjar en hållbar omställning.

Biologisk mångfald är inte längre en side business i politiken – det är en överlevnadsfråga. Det fantastiska är att vi genom att återskapa liv samtidigt kan tjäna pengar på det. Den ekonomiska omstarten måste helt enkelt gå hand i hand med den planetära återhämtningen.

Hållbart initiativ

Lagtingsgruppen

HI Mariehamn

HI Lemland

HI Hammarland

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Barn i bild

Fler insändare