Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

Breda nätverk gynnar Åland

Kommentarer (15 st)

Bäste herr Holmblad, klassar

Bäste herr Holmblad, klassar du alla individer som ej omfattar de rödas agerande o tankar att vara tillhörande missnöjespartiet? Då är det sannerligen illa ställt. Till all tur har vi ännu demokrati och yttrandefrihet här i norden. Så till dig Leif, respektera andras åsikter, du får gärna fortsätta dina smått fanatiska hyllningar av Gunell o den röda ideologin. Kram!

Buntan, du, läs kommentarerna

Buntan, du, läs kommentarerna bara negativt om Camilla och SDP. Har vi inte som Socialdemokrater yttrande frihet, eller gäller det bara dom borgliga. och gnällspikar som ni gör. Ständiga klagomål. Finns tydligen inget positivt i era insändare. Jag kan upprepa bilda ett missnöjes parti med dom flesta insändare här och se om ni Lyckas. Jag respekterar Ålänningars åsikter fullt ut. Men inte era åsikter.

Gunell säljer ut Ålands

Gunell säljer ut Ålands möjlighet att få gehör i Eu frågor till de Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP med syfte att öka socialisternas inflytande över Åland. Tänk på det alla ni med borgerliga värderingar som röstar på Gunell för att hon är en trevlig person.

Sidor

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Kan en åländsk historik-, nostalgi- och kuriosakarta bidra till att förlänga turistsäsongen, ge ökad kunskap om öriket och samtidigt sprida besökande turister över en större del av Åland?

Läste att det jobbas för nordisk tid, svensk tid.

Under vår nuvarande mörkaste tidi december går solen ner klockan 15.12. Att ha svensk tid innebär att det blir mörkt lite efter kaffepausen på jobbet det vill säga 14.12.

Intressant, Stephan Toivonen (ÅLD), att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Sedan början av 90-talet har Ålands polismyndighet fått se antalet poliser minska med nästan 15 procent samtidigt som Ålands befolkning har ökat med över 20 procent under samma tid.

Jag tror att vi alla är överens om att den offentliga service som landskapsregeringen ansvarar för i möjligaste mån ska vara lika för alla. Ett område som tydligt sticker ut som orättvist är gymnasieutbildning.

I en intervju på Ålands Radio nyligen, så fick Sofia Enros frågan om Pride enbart var för hbtq-personer. Hon svarade att Åland Pride var för alla som står bakom Regnbågsfyrens värdegrund, men inte andra.

Jag har ganska vemodigt beskådat stadens och turistföretagarnas engagemang de senaste åren och konstaterat att det händer i princip ingenting.

Bland samhällets så kallade megatrender som tankesmedjorna definierar för att förstå framtiden finns ett starkt och växande intresse för den egna historien.

Ålands Framtid skrev den 9 augusti i en insändare: ”Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland” och konstaterade att ”Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter ... visar mot Åland ...

Jag mötte ett hästekipage på Kyrkvägen i Grelsby i tisdags kväll. Varken ryttaren eller hästen hade reflexer, hästen var svart och ryttaren mörkklädd. Det börjar bli mörkt på kvällarna nu.

Jag har en bipolär diagnos och var nyligen med om följande vid en krissituation med sömnlöshet i två till tre nätter.

Barn i bild

Fler insändare