Publicerad 17 januari 2020 kl. 22:00

Bygg en naviduct vid Lemströms kanal

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samtidigt få ett av Ålands trafiknålsögon åtgärdat för rimliga kostnader.

Bygg om Lemströms kanals trafikpunkt till en ”naviduct”, så slipper man göra omlastningar för tyngre lastbilar för att lagligt köra över Lemströms kanals ”nya” svängbro.

Om jag förstått saken rätt så måste man i dag om man kommer med en 76 tons lastbil koppla loss släpet vid Lemströms kanal, köra över med lastbilen och lämna flaket på andra sidan och sedan köra tillbaka , flytta över ena flaket till lastbilen och sedan köra över med släp och två flak till andra sidan där man ska göra om operationen omvänt på andra sidan bron om man vill fortsätta med hela lasten med sig.Låter inte särskilt fiffigt.

Bygger man en så kallad naviductså finns inga andra begränsningar än vägnätet i allmänhet, inga stopp för öppning av bron, båtarna kan segla igenom kanalen utan att störa biltrafiken. Långnäs-Mariehamn är som jag ser det en av Ålands allra viktigaste genomfartsleder i dag. Att slå ner Larsenspont för ner- och uppfarter finns det ytterst kompetenta entreprenörer för på hemmaplan

Henry Höglund

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare