Publicerad 8 september 2019 kl. 22:06

Dags att byta taktik mot Finland För andra gången på någon vecka skickar justitieministeriet officiella handlingar på finska till Åland.Denna gång handlar det om ett yttrande angående en ändring av offentlighetslagen. Av de 214 sidor långa

Enligt självstyrelagen är ämbetsspråket mellan Finland och Åland svenska. Att det ministerium, som på regeringsnivå är den största garanten för att självstyrelselagen följs, själv gång efter annan bryter mot språkkravet visar med all tydlighet förfinskningens framfart och Finlands fullständiga nonchalans mot Ålands internationellt förankrade autonomi.

Återigen så ser vår regering hjälplöst på och svarar snällt på den svenska sammanfattningen och tillfogar en liten brasklapp om att detta inte är okej. Detta undfallande spel har redan passerat tafflighetens gräns och våra finska vänner ler säkert nöjt åt detta.

Positivt är att allt fler politiker i lagtinget sent om sider nu börjar inse det som Ålands Framtid har insett för länge sedan: att det offentliga Åland måste byta strategi från undfallande till offensiv. Sätt ned foten, visapondus och godkänn inga som helst handlingar som inte är på svenska!

Ifall de finska myndigheterna inte skärper sig kommer Finland inte bara att bryta mot språkkravet, utan även kravet om att Åland ska höras i ärenden som berör Åland. Och förfallet kommer att fortsätta ifall det inte stoppas.

Bara på några år har Finlands internationella ansvar att sköta självstyrelsen gått från dåligt till ansvarslöst. Då det nya lagtinget samlas i november bör ett av de första ärendena vara att lyfta Finlands misskötsel av Ålands autonomi på den internationella arenan.

Ålands Framtid: Jonny Landström, Ove Andersson, Pia Eriksson, Jenny Sindén, Gunder Andersson, Andreas Qvarnström, Pelle Hägglund, Roger Pettersson, Rolf Granlund, Peter Sandberg, Christina Johansson och Hans-Erik Ramström

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ.

Det vore svårt att tänka sig att någon kunde göra ett bättre jobb för Ålands försvar mot förtal, likt de Bruno Fransholm framför i sina insändare, än Mats Löfström.

I en replik den 9 januari hävdar riksdagsmannen att fel sanning framförts. Om cirka 1,25 miljoner sannfinländare säger att klumpsumman är bidrag och 20.000 ålänningar säger att det inte är det, vad är korrekt sanning?

Den 27 december var vi som vanligt på väg till Finland för att fira nyår i Korpo. På eftermiddagen drabbades jag av det som med ett mycket tydligt beskrivande namn kallas vinterkräksjukan.

Förra veckan försökte jag få komma till tandläkarjouren vid åhs. Jag ringde för sent en eftermiddag för att få en tid, så jag frågade om jag kunde boka till morgonen efter, då jag inte kan komma ifrån jobbet hur som helst.

Trevligt att riksdagsman Mats Löfström tycker att klimatfrågan är viktig. Intresset och engagemanget har tidigare varit något svalt.

Bruno Fransholm frågar sig på onsdagens insändarsida ”om det är fel att framföra sanningen i debatten”.

Sannfinländarna har till Finlands riksdag inlämnat ett förslag om att Åland ska få minskat bidrag från staten.

Med växande klentrogenhet, vilken började med rubriken, läste jag Jörgen Pettersons (C) insändare ”25 år med EU har gjort Åland större”.

Barn i bild

Fler insändare