Valvaka 2019

Publicerad 12 juni 2019 kl. 22:00

Dags höja Ålands status från landskap till land

Vi har just firat Ålands självstyrelsedag, som också inledde Alandica debatt. Som ordförande för Ålands framtid är jag glad över att vår regering valde att inleda med en programpunkt under rubriken ”Självstyrelse, självständighet och förhållande till statsmakten” där man bjudit in Färöarnas utrikes- och näringsminister Poul Michelsen och Grönlands nordiska samarbetsminister Vittus Qujaukitsoq.

När Färöarna och Grönland fick sitt självstyre från Danmark höjdes samtidigt deras autonoma status från landskap till land. Både Färöarna och Grönland har fått sina självstyrelser efter Åland men har passerat oss i utveckling för länge sen. Vi på Åland har haft vår i snart 100 år och är fortfarande ett självstyrt landskap som stampar på stället. Det finns flera orsaker till våra nordiska systerautonomiers framgång. Den största är Danmarks mer folkrättsliga syn på utvecklingen av sina ”understater”, men också färingarnas och grönlänningarnas envetna kamp för utökat självbestämmande.

Som känt är Finland inte varit lika välvilligt att utveckla Ålands självstyrelse. Vi ålänningar har sedan vi, till skillnad från Färöarna och Grönland, blev påtvingade självstyrelsen fått jobba i motvind för att utveckla ett system vi inte ville ha.

Med att Åland i inledningen av 1960-talet började utvecklas till ett alltmer välmående land försvann även kampviljan från Ålandsrörelsens dagar. Det tilltagande välmåendet har även lett till att vi ålänningar tappat tron på oss själva och vår förmåga att sköta oss mera själva.

Arbetet i vårt eget parlament undergrävs av ett starkt politikerförakt, vilket i sin tur leder till att allt färre tror på att våra politiker klarar av att ta ett större ansvar för Åland.

Dessutom är det ju lättare att skylla på politikerna i Helsingfors om något går snett, än att ta eget ansvar. Och genom åren har Åland klarat sig gott på att låta ”veckopengen” rulla in i form av en årlig klumpsumma.

För en färing är det otänkbart att lägga sig till ro med det man har och låta sig matas av Danmark. I vår systerautonomi ute i Atlanten är man stolt över sitt land, sitt folk och är beredd att också ta ansvar för det.

Till skillnad från Färöarna och Grönland ligger Åland mitt i smeten mellan moder- och styvmoderlandet med bra kommunikationer, goda utbildnings- och arbetsmöjligheter och så vidare. Vår plats på jorden bör ju vara en fördel för att kunna utvecklas. Vi har ju allt, utom rätten att bestämma över oss själva.

Diskussionen på Alandica debatt bekräftade med all tydlighet den stora skillnaden i politiskt ambition att vilja utvecklas som autonomi. Medan Färöarna och Grönland har kommit långt i sitt arbete med att ta fram en egen författning (grundlag) kan Ålands regering, företrädd av samarbetsminister Nina Fellman (S), inte ens presentera en vision för Ålands framtid.

Den här totala avsaknaden av politisk ambition att utveckla Ålands status och självbestämmande är förstås helt förödande för självstyrelsen och måste vändas.

Ålands framtids mål är inte att Ålands ska bli en självständig stat i dag, i morgon eller ens om tio år. Politik måste bygga på realism.

Däremot har vi en vision om självständighet, som i det kortare perspektivet ska leda utvecklingen av självstyrelsen från landskap till land där folket bestämmer över sin egen tillvaro, utan att för den skull vara en egen stat.

För att lyckas med det krävs både tro på sig själv och sin egen förmåga samt en hel del jävlar anamma.

Pia Eriksson

Ordförande Ålands framtid

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare