Publicerad 31 juli 2020 kl. 22:00

Dags att öppna upp mot Sverige

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet. Invånarna i gränsregionerna, bland annat Skåne, får resa in utan särskilda skäl. För inresande från övriga regioner krävs särskilda skäl eller minst sex bokade övernattningar i Danmark.

För Finland är det nu skäl att överväga att så snabbt som möjligt följa Danmarks exempel och öppna upp gränsen för resande mellan länderna. Det kan till exempel göras genom att tillämpa motsvarande regler som Danmark.

De nordiska länderna bör nu göra vad som göras kan för att hindra en splittring mellan länderna. Det nordiska samarbetet är starkt förankrat både bland invånarna och på en administrativ nivå och har i grunden inte rubbats av pandemin. I framtiden behöver vi ändå en bättre beredskap att hantera den här typens kriser tillsammans. I annat fall blir det nordiska samarbetet allt för urvattnat för att klara situationer som kräver snabba beslut.

Problemet med gränsen åtta fall per 100.000 invånare är att om vi benhårt håller fast vid den kan det bli svårt för svenskar att över huvud taget komma till Finland före vi får fram ett vaccin. Därför bör vi nu i likhet med Danmark gå in för en viss flexibilitet och inte bara titta på nuläget. Det som är viktigt är den nedåtgående trend som Sverige uppvisar och som också är den avgörande orsaken till att viktiga handelspartner som Danmark och Tyskland har valt att öppna upp gränserna.

Finlands utrikeshandelsminister Ville Skinnari betonade i en intervju i Helsingin Sanomat att det är viktigt för exportföretagen att vara snabbt på plats då handeln igen tar fart. För att företagen ska klara av det borde gränsen till Finlands andra viktigaste exportland Sverige öppnas.

Många av Finlands viktigaste exportländer har stora problem med att få pandemin under kontroll vilket har en stor inverkan på ekonomin. För Finland betyder det att exporten till de övriga nordiska länderna blir viktigare än någonsin tidigare.

Finland har hittills klarat av pandemin genom att stänga ner och minska smittspridningen. Under hösten gäller det att hantera en eventuell ny våg av pandemin och samtidigt få fart på ekonomin. Det ena får inte utesluta det andra.

Jämfört med våra nordiska grannar gick Finland ekonomiskt betydligt sämre rustad in i coronakrisen. Nu behövs beslut som stärker sysselsättningen och exporten och skapar en dynamik i samhället som gynnar investeringar.

Kjell Skoglund

vd, Finsk-svenska handelskammaren

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare